Vlaams infectieziektebulletin, nummer 1995-5 (VIB 1995-5)