Vlaams infectieziektebulletin, nummer 1995-4 (VIB 1995-4)