Vlaams infectieziektebulletin, nummer 1995-3 (VIB 1995-3)