Vlaams infectieziektebulletin, nummer 1995-2 (VIB 1995-2)