Vlaams infectieziektebulletin, nummer 1995-1 (VIB 1995-1)