Vlaams indicatorenproject voor woonzorgcentra (VIP WZC)

Het Vlaams Indicatorenproject (VIP) meet de kwaliteit van zorg in de Vlaamse woonzorgcentra. Het doel:

  • Woonzorgcentra helpen om zichzelf te evalueren en hun kwaliteitsbeleid te verbeteren.
  • Bewoners of het bredere publiek informeren.
  • De overheid kan de resultaten gebruiken bij inspecties en erkenningsbeslissingen.    
  • Voorzieningen met elkaar vergelijken (benchmarking).   
Objectieve kwaliteitsindicatoren voor woonzorgcentra registreren

De woonzorgcentra meten indicatoren over zorg, veiligheid, de zorgverleners en de organisatie. Ze meten die het hele jaar door, en 2 keer per jaar bezorgen ze hun gegevens aan Zorg en Gezondheid.

Woonzorgcentra meten indicatoren over de kwaliteit van zorg en veiligheid en van zorgverleners en zorgorganisatie. 2 keer per jaar moet elk woonzorgcentrum meetgegevens indienen bij Zorg en Gezondheid. U vindt hier de resultaten voor alle woonzorgcentra samen van de voorbije metingen.

Enquête over kwaliteit van leven in woonzorgcentra

Hoe ervaren bewoners zelf de kwaliteit van hun leven in het woonzorgcentrum? Het onafhankelijke onderzoeksbureau Dimarso gaat via een enquête na wat de bewoners zelf vinden over de zorg- en dienstverlening in de erkende Vlaamse woonzorgcentra. De enquête duurt drie jaar. Elk jaar komt één derde van de woonzorgcentra aan de beurt.

Projectopvolging

Het doel van het opvolgtraject blijft in de eerste plaats om feedback te geven aan woonzorgcentra over hun zorgprestaties en handvaten te bieden om de zorg van de bewoners te kunnen verbeteren. Het opvolgtraject is een continu proces en wordt opgesplitst in twee grote luiken. Het eerste deel buigt zich over de terugkoppeling van de cijfers, terwijl het tweede luik zich focust op het aanwenden van verbetertrajecten.

1. Rapportering

Met het oog op een kwaliteitsvolle rapportering biedt Universiteit Gent ons wetenschappelijke ondersteuning voor het verwerken en analyseren van de verzamelde data.

Het doel van dit onderzoek is over zoveel mogelijk zuivere data te beschikken waarop analyses worden uitgevoerd volgens vooraf opgestelde richtlijnen.

Ook de rapporteringswijze en het rapportformaat wordt in samenspraak met de sector, experten en de stuurgroep verder opgevolgd en/of bijgestuurd.

2. Verbetertrajecten

LUCAS KU Leuven onderzoekt het proces van verfijning en stabilisatie van de kwaliteitsindicatoren.

Voorgaande jaren lag voornamelijk de focus op het bijsturen en verfijnen van de meetmethoden. Momenteel streven we naar zoveel mogelijk stabiliteit van definities en het verhogen van de betrouwbaarheid.

In het vervolgtraject wordt om die reden voornamelijk ingezet op het efficiënt verzamelen van gegevens en onderzoeken we hoe we door middel van data uit externe databronnen de registratielast minimaal kunnen houden.

Het borgen van kwaliteitsinitiatieven door de uitwisseling van goede praktijken zal in dit vervolgtraject er ook toe leiden dat het werken met kwaliteitsindicatoren verder vorm gaat krijgen binnen de werking van het woonzorgcentrum.

Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ)

Op 20 oktober 2017 is het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg opgericht. Het instituut heeft als doel om de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid in de verschillende zorgsectoren waaronder woonzorgcentra, ziekenhuizen, geestelijke gezondheidscentra en eerstelijn transparant te maken en te verbeteren teneinde het Vlaams kwaliteitsbeleid in de zorg verder te ontwikkelen.

Om de toekomst van het Vlaams indicatorenproject woonzorgcentra (VIP WZC) structureel te verankeren in het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg, is er een feitelijke vereniging opgericht waar de verschillende koepels (Zorgnet-Icuro, VVSG en VLOZO) samen met de Vlaamse Ouderenraad in zetelen. Professor Dr. Nele Van Den Noortgate is door de verschillende leden aangesteld als voorzitter en zal in dit bestuursorgaan de residentiële sector vertegenwoordigen. Sinds de oprichting van het VIKZ stuurt professor dr. Van Den Noortgate ook als voorzitter het Vlaams indicatorenproject aan.

Studievoormiddag 19 december

Op 19 december 2017 was er een studievoormiddag over kwaliteit van leven in woonzorgcentra.

Bekijk hier de presentaties.

Contact
Contact VIP woonzorgcentra
Kwaliteietsindicatorenproject in woonzorgcentra
Studievoormiddagen 'Meten van kwaliteitsindicatoren, en wat nu?'

Op 31 januari en 3 februari 2017 organiseerde Zorg en Gezondheid samen met de koepelorganisaties in de ouderenzorg twee studievoormiddagen over het Vlaams indicatorenproject woonzorgcentra.