Vlaams Expertisepunt Mantelzorg lanceert website met informatie voor mantelzorgers

  • 16 maart 2018

Goede zorg maakt deel uit van het dagelijkse sociale leven van mensen. Mantelzorgers zijn hierbij onmisbaar. Zij geven zin en kleur aan het leven van de zorgvrager en dragen bij tot kwaliteit van leven. Mantelzorgers verwachten hierbij de nodige erkenning en ondersteuning. De Vlaamse regering besliste vorig jaar in het kader van het Vlaams mantelzorgplan om 300.000 euro in te zetten voor de oprichting van het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg. Vandaag lanceert het Expertisepunt zijn website http://www.expertisepuntmantelzorg.be/.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Uit het voorbereidend traject naar het Vlaams mantelzorgplan (2016-2020) bleek er een onmiskenbare nood aan het samenbrengen van kennis en expertise die kan worden ingezet voor en door mantelzorgers, professionelen en beleidsmakers. Het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg realiseert dit nu door inzichten, gegevens, kennis, methodieken en adviezen over mantelzorg in Vlaanderen digitaal aan te bieden via http://www.expertisepuntmantelzorg.be/

In een eerste fase wordt de informatie voor mantelzorgers zelf op een toegankelijke wijze beschikbaar gesteld. De lancering van de website gebeurt niet toevallig in de Week van de Zorg, op de themadag Mantelzorg van vrijdag 16 maart. Naast de lancering van de website van het Vlaams Expertisepunt vinden in heel Vlaanderen mantelzorgcafés plaats waar mantelzorgers elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen uitwisselen en informatie delen.

Op 23 juni 2018, op de Dag van de Mantelzorg, gaat een tweede fase van de website van start, waarbij een portaal voor professionelen aan de website zal worden toegevoegd. Vanaf dan kunnen zij er ook terecht voor informatie op maat die hen helpt mantelzorgers te ondersteunen in hun dagelijks professioneel handelen.

Voordelen voor de mantelzorger

  1. Het expertisepunt maakt informatie laagdrempelig en zoveel mogelijk digitaal toegankelijk voor de mantelzorgers, maar ook voor personen met een zorgnood. De website wordt permanent up-to-date gehouden en is zeer gebruiksvriendelijk.
  2. Mantelzorgers zijn dankzij de website zeker van volledige en correcte informatie, en moeten niet langer zoeken op meerdere websites om een antwoord op hun vragen te vinden. Alle informatie is voortaan gecentraliseerd terug te vinden op één plek.
  3. De website van het expertisepunt is een realisatie van het Vlaams Mantelzorgplatform, een samenwerking van de zes erkende verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, en het Steunpunt Mens en Samenleving. Zij zijn goed voor jarenlange expertise ter zake en kunnen dus garant staan voor kwalitatieve informatieverstrekking.
  4. Ook mantelzorgers zelf zijn rechtstreeks bij het Expertisepunt betrokken. Via een Raad van Inspiratie wordt borg gestaan voor een intersectoraal draagvlak voor de inhoud, en het aansluiten ervan op de noden van mantelzorgers.
  5. Specifieke aandacht zal gaan naar het bereiken van meer kwetsbare mantelzorgers en naar jonge mantelzorgers, die opgroeien in een gezin met een persoon met een zorgbehoefte.

* Een mantelzorger is de natuurlijke persoon die vanuit een sociale en emotionele band één of meer personen met verminderd zelfzorgvermogen, niet beroepshalve maar meer dan occasioneel, helpt en ondersteunt in het dagelijkse leven.

>> De website: http://www.expertisepuntmantelzorg.be/

>> Het volledige Vlaams mantelzorgplan