Vlaams Expertisecentrum voor Suïcidepreventie

Vlaams Expertisecentrum voor Suïcidepreventie

09 332 07 75

Het Vlaams expertisecentrum voor suïcidepreventie (VLESP) is een samenwerkingsverband tussen de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek (EZO) van de universiteit Gent en het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ). VLESP werd in Vlaanderen erkend als partnerorganisatie voor de preventie van zelfdoding.

VLESP staat in voor de coördinatie, afstemming, continuïteit, wetenschappelijke onderbouw én evaluatie van het beleid inzake suïcidepreventie in Vlaanderen. VLESP beheert en coördineert ook Zelfmoord1813, het centrale platform waar iedereen in Vlaanderen alle relevante informatie omtrent de preventie van zelfdoding kan terugvinden.

De expertise van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding betreft de preventie van zelfdoding door gebruik te maken van telezorg: het verlenen van zorg op afstand door gebruikmaking van informatie- en communicatietechnologie. De EZO heeft tot doelstelling het onderzoek naar de epidemiologie, informatieverstrekking, behandeling en wetenschappelijk onderzoek naar het ontstaan van suïcidaal gedrag te bevorderen.

Locatie

Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie
UZ Gent
De Pintelaan 185 – 1K12F
9000 Gent
België

Online

Beheersovereenkomst

Type organisatie

Partnerorganisatie

Duur

1 oktober 2013 – 30 september 2018

Budget

250.000 euro/jaar

Werkingsgebied

Vlaams gewest en tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad

Doelgroepen

  • de Vlaamse overheid;
  • organisaties met terreinwerking en andere uitvoerders van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie;
  • de media;
  • Logo’s;
  • de doelgroepen zoals opgenomen in het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie 2012-2020;
  • de Vlaamse bevolking.

Resultaatgebieden

  1. het met betrekking tot dit thema, aanbieden van informatie, documentatie en advies aan de Vlaamse overheid en relevante organisaties;
  2. ontwikkelen van methodieken en materialen die, wat effectiviteit betreft, wetenschappelijk onderbouwd zijn of de ontwikkeling ervan wetenschappelijk en methodologisch ondersteunen;
  3. ondersteunen van de implementatie van methodieken en materialen, met inbegrip van deskundigheidsbevordering;
  4. in overleg met het agentschap en in afstemming met de Vlaamse werkgroep suïcidepreventie, inhoudelijk of organisatorisch coördineren van aspecten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie, zoals het coördineren van de registratiemethoden en het omgaan met de registratiegegevens, het coördineren van de evaluatie, de communicatie over het actieplan, en het bewaken van de randvoorwaarden bij het Vlaams actieplan suïcidepreventie, zoals het facettenbeleid.