Vlaams contactonderzoek ruim helft goedkoper dan maximaal voorzien

 • 10 december 2020

Het contactonderzoek in Vlaanderen heeft van mei tot november ongeveer 44 miljoen euro gekost. Dat is ruim de helft minder dan de 101 miljoen die maximaal voorzien was voor deze periode. Tot nu toe heeft het contactonderzoek bijna 400.000 personen succesvol telefonisch gecontacteerd, vaak na meerdere pogingen, en zo’n 45.000 huisbezoeken gedaan. Het contactonderzoek bereikt besmette personen en hun contactpersonen zeer volledig en vooral zeer snel, zodat mensen met een hoger risico om besmet te zijn, snel in quarantaine kunnen gaan en zich kunnen laten testen.

De Vlaamse overheid sloot begin mei een overheidsopdracht af met een consortium van call centra, de ziekenfondsen en KPMG. Hun belangrijkste opdracht is om zo snel mogelijk personen die besmet zijn met COVID-19 op te bellen of te bezoeken, hun om contactpersonen in kaart te brengen en vervolgens die contactpersonen te verwittigen dat ze in quarantaine moeten gaan en zich moeten laten testen. Ze doen dat zodra ze de gegevens van de te contacteren personen aangeleverd krijgen via een beveiligd federaal dataplatform.

Het contract voor deze opdracht liep aanvankelijk tot eind november en voorzag hiervoor een maximaal bedrag van 101.363.922,02 euro. Uiteindelijk blijkt er voor deze periode rond de 44 miljoen uitgegeven te zijn. Gezien de blijvende noodzaak voor contactonderzoek, is het contract intussen verlengd tot eind mei 2021.

De lagere uitgaven zijn te danken aan de flexibiliteit in het contract. Er is bepaald dat het aantal contactonderzoekers stijgt en daalt afhankelijk van het aantal personen dat gecontacteerd moet worden. In maanden met weinig besmettingen, zoals afgelopen zomer, wordt een basiscapaciteit ingezet waardoor het kostenplaatje lager uitvalt. Een basiscapaciteit is altijd nodig om pieken op te vangen. In maanden met veel besmettingen, zoals oktober en november, stijgt het aantal contractonderzoekers navenant en dus ook de kosten. In juli, wanneer de COVId-19-epidemie het minste woedde, kostte het contactonderzoek zo 3,3 miljoen euro. Rond het toppunt van de tweede golf in november zal het contactonderzoek naar schatting 14 miljoen kosten. Intussen wordt de personeelscapaciteit terug afgebouwd.   

Joris Moonens, woordvoerder Zorg en Gezondheid: “We beseffen natuurlijk dat 44 miljoen nog altijd een zeer hoog bedrag is, maar tegenover die kostprijs staat een enorm aantal personen dat snel is opgebeld of bezocht om contactpersonen te bevragen en te verwittigen, waardoor de verspreiding van het virus vertraagd wordt. Er wordt onder andere ook intensief meegewerkt aan bron- en clusteronderzoek en aan technische verbeteringen die het bereik en de snelheid van het contactonderzoek continu verbeterd hebben. Een tweede golf heeft het contactonderzoek niet kunnen tegenhouden, met een virus waarbij mensen ook zonder symptomen elkaar besmetten blijft het gedrag van mensen de belangrijkste factor, maar het contactonderzoek heeft de tweede golf ongetwijfeld vertraagd en minder erg gemaakt dan die al was, waardoor heel wat gezondheidskosten zijn uitgespaard.”

Vlaams Contactonderzoek in cijfers:

Volume (juni-november):

 • 945.589 uitgevoerde telefoons, waarvan 397.103 die leidden tot een gesprek met een besmet persoon of contactpersonen
 • 83.285 sms’en verzonden naar hoogrisicocontacten (excl. sms’en naar terugkerende reizigers)
 • 44.778 huisbezoeken bij besmette personen of contactpersonen
 • 516.207 hoog en laagrisicocontactpersonen verzameld (incl. huisgenoten die niet opgebeld hoeven te worden)

Bereik:

 • Het percentage besmette personen dat we succesvol bereiken voor een gesprek is gestegen van 74% in juni naar 94% vanaf september
 • Het percentage contactpersonen dat we succesvol bereiken is gestegen van 73% in juni naar 93% in oktober
 • Het percentage patiënten dat contacten deelt is gestegen van 57% begin juni naar 87% begin oktober (prelockdown) en 77% in november (lockdown)

Snelheid:

Het percentage besmette personen dat we bereiken

 • binnen de 24 uur is gestegen van 65% in juli naar 74% in november
 • binnen de 48 uur is gestegen van 65% in juli naar 85% in november

Het percentage contactpersonen dat webereiken:

 • Binnen de 24 uur is gestegen van 68% in juli naar 78% in november
 • Binnen de 48 uur is gestegen van 81% in juli naar 87% in november

Meer info:

De meest recente cijfers over het volume, bereik en de snelheid van het contactonderzoek in Vlaanderen vindt u elke week op onze website

U vindt daar nu ook grafieken die de evolutie van de voorbije maanden weergeven.