Vlaams Actieplan Voeding en Beweging 2009-2015

pdf bestandVlaams Actieplan Voeding en Beweging 2009-2015 (1.38 MB)

Om de gezondheidsdoelstelling voeding en beweging te realiseren wil het Vlaams actieplan voeding en beweging 2009-2015 alle Vlamingen aanzetten tot meer beweging en evenwichtiger eten. Het is erop gericht:

  • gezonde eet- en bewegingsgewoonten aan te leren en te onderhouden
  • een gezond gewicht te behouden en overgewicht te voorkomen.

Het actieplan bevat informatie over de strategieën en prioriteiten en de bijpassende acties op korte (2008-2009), middellange (2010-2012) en lange termijn (2013-2015). Alle acties uit de 6 strategieën zijn geclusterd in 12 prioriteiten. Die prioriteiten benoemen wat het meest urgent is om de gewenste veranderingen in gedrag, omgeving en gezondheid te bereiken.

De strategieën zijn: Gezond bewegen en evenwichtiger eten

  1. in de lokale gemeenschap
  2. in de leefomgeving van zuigelingen en jonge kinderen
  3. op school
  4. op de werkplek
  5. met een ondersteuningsaanbod voor gezondheidszorgverstrekkers
  6. via informatie en communicatie

Met die strategieën bereikt het actieplan verschillende doelgroepen zoals kinderen, jongeren, gezinnen, sociale risicogroepen, ouderen, leden van socioculturele organisaties en de werkende bevolking.