Vlaams Actieplan Suïcidepreventie 2012-2020

pdf bestandVlaams Actieplan Suïcidepreventie 2012-2020 (1.53 MB)

Het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie heeft tot doel de gezondheidsdoelstelling te realiseren en bestaat uit 5 strategieën.

 1. Geestelijke gezondheidsbevordering met betrekking tot het individu en de maatschappij.
 2. Suïcidepreventie door laagdrempelige telefonische en online hulp.
 3.  Bevorderen van deskundigheid en netwerkvorming bij intermediairs.
 4. Strategieën voor specifieke risicogroepen.
 5. De ontwikkeling en implementatie van aanbevelingen en hulpmiddelen voor de preventie van suïcide.

9 nieuwe voorstellen van acties

 1. De inhoudelijke en technische actualisatie van de website Fit in je hoofd
 2. Een pilootproject met vrijwilligers om via toekomstgerichte training een netwerk rond ouderen te realiseren
 3. Eén toegangspoort en platform voor de preventie van suïcidaal gedrag (één telefoonnummer, één portaalsite): zelfmoord1813.
 4. Depressieve jongeren beter bereiken via o.a. een zelfhulp computerprogramma.
 5. Acties voor werkgevers en werknemers.
 6. Een campagneposter om de symptomen van suïcidaal gedrag bekend te maken.
 7. Een multidisciplinaire behandelrichtlijn ontwikkelen voor vroegdetectie, vroeginterventie en behandeling van suïcidaal gedrag.
 8. Een model van ketenzorg bij suïcidaliteit waardoor zorgprocessen naadloos op elkaar aansluiten.
 9. Een onderzoek om 2 nieuwe behandelvormen voor suïcidale mensen te evalueren.