VIP²-GGZ: overzicht inschrijvingen 2016

  PZ PAAZ CGG PVT REVA IBW 107 Totaal
Vlaamse Patiëntenpeiling 26 15 10 7 8 11 1 78
Tijdig contact na ontslag 30 22           52
Suïcidepreventiebeleid 31 19 11 9 1 2 2 75
Volledig geneesmiddelenvoorschrift 26 15   6       47
Inzet ervaringsdeskundigen 22 7 6 6 7 6 2 56
Totaal aantal ingeschreven voorzieningen per sector 33 23 15 11 8 13 2  
Totaal aantal voorzieningen per sector 35 34 20 24 13 45 13  
(%) 94,3 67,6 75,0 45,8 61,5 28,9 15,4