Vijf wegwijzers over omgaan met vertrouwelijke gegevens, beroepsgeheim, casusoverleg

 • 4 juli 2018

Heeft mijn administratief medewerker eigenlijk beroepsgeheim? Kunnen mijn collega’s gegevens delen op een cliëntoverleg? En op een casusoverleg? Wanneer moet ik iets melden aan het parket? Dit soort vragen beroeren het werkveld. Tegelijkertijd beweegt er veel als het om informatiedeling gaat, zowel wetgevend als op het terrein.

In opdracht van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, ontwikkelden het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en het Instituut voor Sociaal Recht van de KU Leuven vijf ‘wegwijzers’ die u kunnen helpen om de juiste richting te vinden in het complexe stratenplan van het omgaan met vertrouwelijke gegevens, beroepsgeheim, casusoverleg…

De vijf wegwijzers zijn:

 1. Beroepen in de grijze zone
  Wanneer ben ik gebonden aan het beroepsgeheim? Een stappenplan brengt kleur in het soms grijze toepassingsgebied.
 2. Beroepsgeheim en discretieplicht
  Wat is het verschil? En hoe verhouden ze zich?
 3. Samenwerking in de hulpverlening
  Kan ik wel samenwerken als ik gebonden ben aan het beroepsgeheim? Ja, dat kan. Maar onder bepaalde voorwaarden.
 4. Meldrechten en meldplichten
  Wanneer kan, mag of moet ik iets melden aan politie of parket? De meldrechten en -plichten helder op een rij.
 5. Casusoverleg

Politie, justitie en hulpverlening samen aan tafel. Wanneer kan het? En onder welke voorwaarden?
 

De ‘wegwijzers’ lezen of downloaden