Verslag van de toetsingsavonden conferentie 'Reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen'

  • 19 oktober 2016

Na een intensief voorjaar hebben alle werkgroepen hun tussentijdse voorstellen afgerond. Op basis van deze 6 tussentijdse versies werd een eengemaakte tekst voorbereid en voorgelegd aan het brede werkveld van betrokken actoren in de eerste en de tweede lijn. 

Tijdens deze toetsingsavonden werden de belangrijkste krijtlijnen toegelicht, waarna er ruimte was voor vragen en opmerkingen. De feedback die we tijdens deze provinciale toetsingsavonden kregen, werd samengevat in een pdf bestandSyntheseverslag van de toetsingsmomenten (252 kB). Gelieve te noteren dat deze samenvatting niet veralgemeend mag worden tot de mening van 'de eerstelijnswerkers', maar wel een goede indicatie geeft van de geventileerde meningen op deze avonden.

Deze informatie koppelen we, samen met de conclusies van de wetenschappelijke reflectiekamer, terug naar de werkgroepen. Het resultaat van deze terugkoppeling zal een eindrapport zijn.

Hieronder vindt u de presentaties die op de provinciale toetsingsavonden werden gegeven.

Presentaties

Conferentie 'Reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen'

De Vlaamse overheid wil de eerstelijnszorg hervormen. 6 werkgroepen bereiden de visie op reorganisatie van de eerstelijnszorg voor. De conferentie eerstelijnszorg vindt plaats op 16 februari 2017.