COVID-19 - Verklaring tewerkstelling

Om de financiële compensatie voor de verplichte sluiting van uw centrum voor dagverzorging met bijkomende erkenning te kunnen uitbetalen vragen we u tegen ten laatste 14 mei 2020 te verklaren dat het personeel van uw centrum voor dagverzorging tijdens de sluitingsperiode verder tewerkgesteld wordt binnen het aanbod dat erkend, vergund of gesubsidieerd wordt in het kader van het gezondheidsbeleid of het welzijns- en gezinsbeleid.

Welke gegevens?

U geeft aan of het personeel van uw centrum voor dagverzorging met bijkomende erkenning tijdens de sluitingsperiode wel of niet tewerkgesteld wordt binnen het aanbod dat erkend, vergund of gesubsidieerd wordt in het kader van het gezondheidsbeleid of het welzijns- en gezinsbeleid.

Als u “ja” aanvinkt verduidelijkt u waar dit personeel wordt tewerkgesteld. U hebt hierbij 2 opties: ofwel binnen een woonzorgcentrum of centrum voor kortverblijf, ofwel binnen een andere zorgvorm. Mogelijks was het personeel binnen meerdere woonzorgcentra, centra voor kortverblijf of andere zorgvormen tewerkgesteld en duidt u dit ook zo aan. Naast het soort zorgvorm vult u ook telkens de naam van de voorziening in.

Aandachtspunt

Alle centra voor dagverzorging met een bijkomende erkenning moeten dit formulier invullen, ook indien het personeel niet elders tewerkgesteld wordt. Enkel nadat elk centrum voor dagverzorging met een bijkomende erkenning dit formulier heeft ingevuld, kan het agentschap overgaan tot berekening en vervolgens betaling van de compensaties.
 

Hoe de gegevens opsturen (e-loket)?

  • U bezorgt ons deze gegevens ten laatste op 14 mei 2020.
  • Dien de gegevens in via het e-loket voor zorgvoorzieningen.
  • Open het e-loket en:
    • klik op het thema 'Subsidies';
    • klik op de link ‘Verklaring tewerkstelling Covid-19’.
  • Vul de gevraagde gegevens in, kijk ze na en klik op indienen. Als de gegevens succesvol zijn ingediend, krijgt u een bevestigingspagina te zien.
  • Elk personeelslid met toegang tot het e-loket kan de gegevens er invullen.

Toegang krijgen tot het e-loket stelt u in via het toegangsbeheer in e-health.
 

Wat doen we met deze gegevens?

Vanaf 15 mei 2020 wordt dit formulier afgesloten en worden de meegedeelde gegevens verwerkt voor betaling. Het is nadien niet meer mogelijk om deze gegevens nog door te geven.

Zorg en Gezondheid verwacht zeer snel na de indieningstermijn, vermoedelijk eind mei, een eerste betaling voor de centra voor dagverzorging te kunnen uitvoeren. Als de sluitingsperiode na 18 mei nog verder wordt verlengd, volgt nog een volgende betaling.
 

Vragen over deze registratie?

Een uitgebreide toelichting van de compensatiemaatregelen naar aanleiding van COVID-19 vindt u in de bijlage bij onze brief met referentie TFO/2020/06 - zie deze pagina.

Contact team financiering ouderenzorg: financieringouderenzorg@vlaanderen.be.

Contact technische helpdesk e-loket: