Verklaring: Levensverwachting en Verloren Levensjaren (SEYLL)

De levensverwachting drukt uit hoeveel jaar een persoon op een bepaalde leeftijd gemiddeld nog kan verwachten te leven. Die verwachting wordt berekend per leeftijd en is afhankelijk van het sterfterisico op elke leeftijd in één en hetzelfde registratiejaar.

Vroegtijdige sterfte betekent "sterven voor de verwachte leeftijd".

Bij sterfte op een bepaalde leeftijd gaan potentiële levensjaren verloren, nl. de levensverwachting in jaren. Ofwel gebruik je hiervoor de eigen (Vlaamse) berekende levensverwachting, ofwel een theoretische (maximale) levensverwachting. Vanaf de publicatie van sterftecijfers 2016 maken we niet langer gebruik van de eigen Vlaamse levensverwachting maar wel van een standaardlevensverwachting, zoals die door de WHO vooropgesteld wordt voor een bevolking in optimale gezondheid1.

  • De eigen Vlaamse levensverwachting verschilt per leeftijd en voor mannen en vrouwen. Daarom verschilde ook het aantal verloren potentiële jaren (VPJ) per overlijden op een verschillende leeftijd en per overlijden op een zelfde leeftijd voor mannen en vrouwen.

  • Met de berekening die gebruik maakt van een standaard levensverwachting is dit niet langer het geval. Het resultaat noemen we de Standard Expected Years of Life Lost (SEYLL). Het grote voordeel van deze methode is dat je de evolutie in de tijd beter kan beoordelen, en kan vergelijken met andere regio’s of landen waar deze methode ook wordt gebruikt.
    Opmerking: zelfs in een theoretische bevolking waar niemand overlijdt voor de levensverwachting bij geboorte van 92 jaar zijn er nog ‘verloren levensjaren’, omdat ook iemand van 100 jaar of ouder nog een levensverwachting heeft van enkele jaren of maanden. Het aantal verloren levensjaren is dus zelfs in optimale omstandigheden steeds groter dan 0.

  • In onze standaardberekeningen van SEYLL worden overlijdens van mensen ouder dan 74 jaar niet meegeteld. Voor de overlijdens van 75 tot 99 jaar geven we wel de berekeningen mee in de downloadbare tabellen.

  • Wij tonen het gestandaardiseerde aantal verloren levensjaren per 1.000 persoonsjaren. Is het SEYLL-cijfer bijvoorbeeld 10, dan kunt u dat zo lezen: 100 mensen met elk nog een levensverwachting van 10 jaar, hebben samen nog 1.000 levensjaren te verwachten. Nu overlijdt één persoon van die 100 in het eerste jaar, en dus gaan er 10 mogelijke levensjaren van de 1.000 verloren.

1WHO methods and data sources for global burden of disease estimates 2000-2015, Department of Information, Evidence and Research WHO, Geneva
January 2017.
Global Health Estimates Technical Paper WHO/HIS/IERs/GHE/2017.1 - ANNEX Table B WHO Standard Life Table for Years of Life Lost (YLL)
Based on projected frontier period life expectancy and life table for year 2050 (UN Population Division 2013).