Verklaring: Directe standaardisatie

ASR: Age Standardized Rate

Gezondheidsparameters hangen sterk samen met de leeftijd van de individuen. Daarom is het voor vergelijkingen in de tijd en in de ruimte belangrijk rekening te houden met de leeftijdssamenstelling van de bevolking. Het effect van een verschillende leeftijdsverdeling wordt uitgeschakeld door voor een populatie de sterfte te berekenen die zou bestaan indien deze leeftijdsverdeling overal gelijk zou zijn. Een direct gestandaardiseerd sterftecijfer is in die zin een “theoretisch” cijfer dat alleen nut heeft bij vergelijkingen in de tijd of tussen verschillende populaties. Men kan daarvoor verschillende standaardpopulaties gebruiken: van een welbepaalde bestaande populatie tot een volledig theoretische populatie (bv. de Europese Standaardbevolking). Op deze website wordt meestal de nieuwe Europese standaardbevolking gebruikt, zoals in de tabel hieronder aangegeven (3e kolom).

  • In de tabellen en figuren wordt de afkorting "ASR" gebruikt om deze directe standaardisatie aan te duiden.
  • Bij vergelijkingen van het Vlaams Gewest met andere (Europese) regio's en landen wordt een zelfde standaardbevolking gebruikt om de effecten van verschillen in samenstelling van de bevolking weg te werken. Ook in deze bevolking zijn er evenveel mannen als vrouwen. In 2013 publiceerde Eurostat, in overleg met de EU-lidstaten en de WHO, een aangepaste standaardbevolking die dichter aanleunt bij de huidige en toekomstige Europese realiteit. Ze baseerden zich daarvoor op bevolkingsvooruitzichten voor de EU-landen (en EVA-landen) van 2011 tot 2030. Voor vergelijkingen binnen Europa gebruiken we vanaf publicatie jaar 2015 dan ook deze nieuwe standaardbevolking .
Leeftijdsverdeling Standaardbevolkingen
Leeftijdsgroep Vlaamse standaardbevolking 2000
ASR
Europese Standaardbevolking 2013
ASR-E
Europese Standaardbevolking 1976
ASR(E)
0 j 30.842,5 1.000 1.600
1 - 4 j 129.498,5 4.000 6.400
5 - 9 j 175.872,5 5.500 7.000
10 - 14 j 170.170,0 5.500 7.000
15 - 19 j 178.248,5 5.500 7.000
20 - 24 j 179.777,0 6.000 7.000
25 - 29 j 195.776,0 6.000 7.000
30 - 34 j 221.728,5 6.500 7.000
35 - 39 j 241.032,0 7.000 7.000
40 - 44 j 229.288,0 7.000 7.000
45 - 49 j 207.131,0 7.000 7.000
50 - 54 j 195.574,0 7.000 7.000
55 - 59 j 156.803,5 6.500 6.000
60 - 64 j 161.475,5 6.000 5.000
65 - 69 j 156.951,5 5.500 4.000
70 - 74 j 132.433,5 5.000 3.000
75 - 79 j 106.581,0 4.000 2.000
80 - 84 j 48.381,5 2.500 1.000
85 - 89 j 36.579,0 1.500 1.000
90 - 94 j 13.117,5 800
95 j + 2.864,0 200