Vergoeding voor de reiskosten naar revalidatieovereenkomsten

Minderjarige zorggebruikers (< 18 jaar) die gerevalideerd worden in een referentiecentrum voor autisme of een centrum voor visuele revalidatie en rolstoelafhankelijke zorggebruikers die gerevalideerd worden in een revalidatievoorziening, kunnen een tegemoetkoming voor hun reiskosten naar een revalidatievoorziening krijgen. Voor rolstoelgebruikers moet de voorziening dit aanvragen en een medisch attest van rolstoelafhankelijkheid toevoegen bij de aanvraag voor tegemoetkomingen

Reiskostenvergoeding voor minderjarigen (< 18 jaar)

 • Voor minderjarige zorggebruikers (< 18 jaar) die een beroep doen op revalidatievoorziening voor autisme en visuele beperkingen (voorzieningen met nr. 7.74.6 of 9.69)
 • Uiteraard wanneer het gaat om ambulante revalidatie  (niet bij de zorggebruiker thuis)
 • De reiskostenvergoeding bedraagt 17,5 euro per dag dat er revalidatieprestaties worden geleverd. Dat is vast bedrag of forfait, onafhankelijk van afstand of vervoerstype.

Hoe toekennen?

 1. De revalidatievoorziening doet een melding dat een reisvergoeding wordt toegekend bij de aanvraag van de tegemoetkoming voor revalidatieverstrekkingen (in het luik "geïnformeerde toestemming). 
 2. De revalidatievoorziening moet de zorggebruiker een attest meegeven voor elke dag dat de jongere ambulant behandeld werd. De revalidatievoorziening stelt dat attest zelf op (geen model beschikbaar). 
 3. De zorggebruiker moet dat attest zelf bezorgen aan zijn ziekenfonds.
 4. Het ziekenfonds betaalt de vergoeding aan de zorggebruiker. De zorggebruiker kan facturen voor vervoer door professionele vervoerders indienen voor terugbetaling of voor derdebetalersregeling bij zijn ziekfonds, afhankelijk of de vervoerder werkt met terugbetaling of met derdebetalersregeling. 

Reiskostenvergoeding voor rolstoelafhankelijke zorggebruikers

 • Voor de rolstoelafhankelijke zorggebruikers van alle types revalidatievoorzieningen (het al dan niet vermeld zijn op de lijst is niet meer nodig).
 • Uiteraard wanneer het gaat om ambulante revalidatie  (niet bij de zorggebruiker thuis)
 • De reiskostenvergoeding bedraagt:
  • 0,25 euro per km bij vervoer in eigen aangepast voertuig
  • 1,32 euro per km bij individueel  vervoer door een professionele vervoerder
  • 0,49 euro per km bij gemeenschappelijk vervoer door een professionele vervoerder

Hoe toekennen?

 1. De revalidatievoorziening doet een aanvraag voor tegemoetkoming voor reiskosten via de aanvraag van de tegemoetkoming voor revalidatieverstrekkingen  (in het luik "geïnformeerde toestemming"). Bij de aanvraag wordt een 4de luik toegevoegd: een medisch attest van rolstoelafhankelijkheid. 

  • Nieuw sinds 2019! Bij een aanvraag voor een verlenging van een behandeling, wordt een eerder toegekende reisvergoeding automatisch mee verlengd. Zo vermijden we dat een zorggebruiker zijn reiskostenvergoeding zou kunnen verliezen bij een succesvolle behandeling. 
 2. De revalidatievoorziening moet de zorggebruiker een attest meegeven voor elke dag dat het ambulant behandeld werd. De voorziening stelt dat attest zelf op (geen model beschikbaar). 
 3. De zorggebruiker moet dat attest zelf bezorgen aan zijn ziekenfonds.
 4. Het ziekenfonds betaalt de vergoeding aan de zorggebruiker. De zorggebruiker kan zijn facturen voor vervoer door professionele vervoerders indienen voor terugbetaling of voor derdebetalersregeling bij zijn ziekfonds, afhankelijk of de vervoerder of het ziekenfonds werkt met terugbetaling of met derdebetalersregeling. 
Een tegemoetkoming aanvragen voor revalidatieverstrekkingen

Wanneer voorzieningen met een revalidatieovereenkomst een cliënt willen behandelen, doen ze een aanvraag voor een tegemoetkoming voor revalidatieverstrekkingen. Dat is een aanvraag bij het ziekenfonds van de cliënt om de kosten voor de revalidatieverstrekking te betalen.