Verdelingsprincipes extra uren gezinszorg

De verdeling van de extra uren gezinszorg over de erkende diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg gebeurt volgens de criteria opgenomen in het ministeriële besluit van 4 februari 2021.

Verdeling extra uren gezinszorg over de regionale steden

De extra uren gezinszorg worden verdeeld over de regionale steden in verhouding tot de ruimte voor gezinszorg in die regionale steden. De effectief gepresteerde uren, met inbegrip van de uren gezinszorg in de dagverzorgingscentra (CADO), van de erkende diensten worden afgezet tegenover programmacijfers van hetzelfde jaar (groeipad voor jaar X op basis van cijfers van jaar X-2).

De procentuele verdeling van de extra uren gezinszorg 2020 over de regionale steden vindt u in het document met de pdf bestandverdeling van de extra uren voor 2020 over de regionale steden (29 kB).

Verdeling extra uren gezinszorg over de erkende diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg per regionale stad

Per regionale stad worden de extra uren verdeeld over de erkende diensten die een ontvankelijke aanvraag hebben gedaan voor extra uren gezinszorg in die regionale stad.

50% van de extra uren wordt gelijk verdeeld over de betrokken diensten en 50% van de extra uren wordt in verhouding tot de effectief gepresteerde uren van de betrokken diensten in die regionale stad verdeeld. De effectief gepresteerde uren gezinszorg bevatten ook de uren gezinszorg in de dagverzorgingscentra (CADO).

Extra uren gezinszorg voor een bepaalde regionale stad die niet aan de betrokken diensten kunnen worden toegewezen omdat er meer uren beschikbaar zijn dan aangevraagd, worden gelijkmatig overgedragen naar de vijf regionale steden met de laagste invulling van de programmatie waar er nog aanvragen zijn die niet volledig gehonoreerd kunnen worden.

Contact over thuiszorg