Ventileren en verluchten tegen COVID-19 in de thuiszorg

In gesloten, slecht geventileerde ruimten kunnen infectieuze microdruppels tot 3 uur lang in de lucht blijven en mensen besmetten op meer dan 1.5m. Volgens Sciensano mag je dit risico niet onderschatten.

Goed ventileren en verluchten van de woning waar je komt is belangrijk. Om je hierbij te helpen, verzamelden we op deze pagina heel wat informatie en tips, voor thuiszorgwerkers, maar ook voor centra voor dagopvang en lokale dienstencentra.  Om het risico van virusoverdracht via de lucht te beperken, helpen ook nog andere maatregelen: 

  • isoleren van (mogelijke) gevallen van COVID-19 en hun nauwe contactpersonen
  • het (correct) gebruiken en dragen van mondneusmaskers 
  • steeds afstandsregel van minstens 1.5 m respecteren  
  • beperken van het aantal aanwezigen in een ruimte 
  • beperken van de tijd samen doorgebracht in een ruimte 
  • activiteiten buiten laten doorgaan ipv binnen 

Meer info

Wat is ventileren en verluchten?

Ventileren is het voortdurend (24 u op 24 u) verversen van de lucht. Ventileren kan je doen via een ventilatiesysteem, via roosters of via een raam op kiep of kier. Verluchten is het raam of een buitendeur gedurende een korte tijd wijd open zetten.

 

Hoe ventileren en verluchten?

In de strijd tegen COVID-19 zijn extra maatregelen rond ventileren en verluchten nodig.  Welke zijn deze maatregelen? En hoe weet je of er voldoende geventileerd en verlucht wordt? 

Waarom ventileren en verluchten?

Door te ventileren en verluchten worden infectieuze microdruppels in de lucht binnen naar buiten afgevoerd. Het risico op besmetting met COVID-19 door het inademen van binnenlucht verkleint daardoor. Naast ventilatie en verluchting hebben zowel het aantal aanwezigen als de tijd die je in een ruimte doorbrengt, een sterk bepalende impact op het besmettingsrisico via de lucht.

Extra info voor beheerders voor centra voor dagopvang en lokale dienstencentra

Hoe zorg je voor een betere ventilatie en verluchting in jouw gebouw en welke maatregelen moet ik momenteel nemen? Ook als beheerder heb je een rol te vervullen.