Veelgestelde vragen over tegemoetkoming voor de reiskosten in dagverzorgingscentra

  • Vanaf 1 januari 2019 wordt de tegemoetkoming in de reiskosten uitbetaald aan de DVC’s. De DVC’s zouden deze tussenkomst dan in mindering moeten brengen op de factuur aan de gebruiker. Gaat dit door vanaf 1 januari 2019 of wordt dit ook verschoven naar 1 april 2019? 

Hoewel er een gespreide uitrol zal zijn, blijven alle juridische bepaling echter wel van toepassing vanaf 1 januari 2019. Met andere woorden: de tegemoetkoming voor de reiskosten DVC zal vanaf 1 januari 2019 in mindering moeten worden gebracht van de gebruikersfactuur. De facturatie van de tegemoetkoming in de reiskosten aan de zorgkassen zal kunnen vanaf april 2019.

  • Heeft vanaf nu iedereen recht op de tegemoetkoming voor de reiskosten DVC of zijn het enkel de gebruikers met een D, F of Fd forfait?

Vanaf 1 januari 2019 wordt een tegemoetkoming in de reiskosten DVC voorzien voor alle gebruikers in het dagverzorgingscentrum met een afhankelijkheidscategorie F, Fd, D of voor de palliatieve DVC’s de afhankelijkheidscategorie Fp, ook al zijn dit er meer dan het aantal plaatsen bijzondere erkenning waarvoor het dagverzorgingscentrum erkend is. Gebruikers met een O of A profiel komen niet in aanmerking.

  • Is deze tegemoetkoming voor de reiskosten in DVC enkel voor personen die 6 uur of langer op een dag in het DVC verblijven?

Ja. Er is pas recht op de tegemoetkoming voor zorg (zowel de basistegemoetkoming voor zorg als de tegemoetkoming in de reiskosten) voor elk verblijf dat minstens 6 uur duurt.

  • Wat met een persoon die op minder dan een km van het DVC woont?

Er bestaan enkele afrondingsregels, namelijk bij het bepalen van de afstand wordt er afgerond tot twee cijfers na de komma. Er wordt geen rekening gehouden met het cijfer dat volgt op de af te ronden decimaal als het lager is dan vijf, en de af te ronden decimaal wordt met een eenheid verhoogd als dat cijfer gelijk is aan of hoger is dan vijf.

Dit wil zeggen dat enkel een persoon die op 4 meter of minder dan 4 meter van het DVC woont, geen tegemoetkoming in de reiskosten DVC krijgt.

Bijvoorbeeld: een gebruiker van het DVC woont op 1,446 kilometer van het DVC. De tegemoetkoming voor de reiskosten is dan 1,45 km * 2 (heen en weer) * 0,35 euro per km = 1,015 euro. Dit bedrag wordt vervolgens afgerond tot 2 cijfers na de komma. De tegemoetkoming in de reiskosten is dus 1,02 euro per dag.