VAD

VAD

02 423 03 33

Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) is de partnerorganisatie van de Vlaamse overheid voor de preventie van gezondheidsschade door alcohol, drugs, gamen, gokken en psychoactieve medicatie.

Locatie

VAD
Vanderlindenstraat 15
1030 Brussel
België

Online

Beheersovereenkomst
Type organisatie Partnerorganisatie
Duur 1/1/2021– 31/12/2025
Budget 2.110.000 euro per jaar
Werkingsgebied Vlaamse gewest en het tweetalig gebied Brussels-Hoofdstad
Doelgroepen
  • de algemene bevolking;
  • personen met een verhoogd gezondheidsrisico en kansengroepen;
  • personen met een lagere socio-economische status;
  • groepen die gekenmerkt worden door een bijzondere kwetsbaarheid;
  • relevantie partnerorganisaties en organisaties met terreinwerking;
  • Logo's en gezondheids- en welzijnsorganisaties op de eerste lijn;
  • intermediairs;
  • de Vlaamse overheid.
Resultaatgebieden

1. aanbod van informatie, documentatie en advies;
2. ontwikkeling van methodieken;
3. disseminatie van methodieken;
4. ondersteuning van de implementatie van methodieken, met inbegrip van deskundigheidsbevordering;
5. uitvoering van methodieken.