Vaccinnet integreren in uw softwarepakket in vijf stappen

Fase 1 - Toegang tot de testomgeving

Vraag toegang tot de testomgeving via dit formulier.

In dit formulier verzamelen we alle relevante informatie om alles voor te bereiden zodat u kan starten. Na het invullen van dit formulier plannen we een afstemming in, om u daarna het juist cookbook te bezorgen. We gebruiken de informatie ook om alles na te kijken in de testomgeving van Vaccinet.

Registreer u als gebruiker in de testomgeving van Vaccinnet via dit formulier.

Entiteiten zoals ziekenhuizen, arbeidsgeneeskundige diensten en een vaccinatiecentra moet gekend zijn in de testomgeving om te kunnen testen. U kunt die entiteiten registreren via dit formulier.

Ook burgers (patiënten) moeten geregistreerd worden in de testomgeving van Vaccinnet. Hiervoor gebruikt u dit online formulier.

Fase 2 - Intake-gesprek en opstellen begeleidingstraject

Na fase 1 ontvangt u het cookbook en wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek door onze partner DXC. Op basis van dit gesprek wordt een begeleidingstraject opgemaakt. U krijgt informatie en ondersteuning op maat, in functie van wat uw gebruikers wensen te doen in de software. De verschillende integratiemogelijkheden, de technische documentatie en ons ondersteuningsaanbod wordt toegelicht.

Fase 3 - Integratie en ondersteuning

U kunt nu aan de slag en starten met de integratie. U krijgt hierbij ondersteuning van DXC zoals voorzien in het begeleidingstraject. Wij vragen wel een engagement om binnen een periode van 2 maanden uw integratie te realiseren en te testen.

Die ondersteuning bestaat uit:

  • Ondersteuning bij gebruik van testgebruikers en testorganisaties voor de testomgeving van Vaccinet.
  • Opleiding en vorming voor de webapplicatie Vaccinnet.
  • Servicedesk

Fase 4 - Testen en toegang tot de productie aanvragen

Het is belangrijk dat uw integratie voldoende wordt getest voordat u toegang krijgt tot de productieomgeving.

Om de webservice in de productie-omgeving te gebruiken van Vaccinnet, moet een kwalificatietest worden doorlopen. De voorwaarden om deel te nemen aan de test zijn:

  • het registratiesysteem werd voldoende getest in de testomgeving en via een andere toepassing (bv. http://acc.myhealthviewer.be) werden de geregistreerde vaccinaties geraadpleegd;
  • XSD-definitie van de informatie in KMEHR wordt gerespecteerd;
  • de specifieke validaties voor Vaccinnet worden nageleefd (zie cookbook);
  • de integratie conform is aan de afspraken uit het cookbook van de gekozen integratie.

Als u klaar bent voor de test vult u dit aanvraagformulier voor toegang tot de productieomgeving in. In dit formulier verzamelen we alle relevante informatie om de kwalificatietest in te plannen. Het formulier bevat ook al de nodige informatie om in de productieomgeving van Vaccinnet na te kijken of alles correct staat

Fase 5: Kwalificatietest en toegang tot de productieomgeving

Elk ziekenhuis, vaccinatiecentrum, huisartsenwachtpost of arbeidsgeneeskundige dienst die uw software wil gebruiken, moet zich vooraf registreren en een toelating bekomen. De organisatie vult dit formulier in.

Bij een geslaagde test krijgt uw software toelating om de webservices te gebruiken in de productieomgeving.

Indien u niet slaagt, volgt een remediëringstraject die begeleid wordt door DXC.