Vaccinatie vluchtelingen vanaf nu bij aankomst in België

  • 5 februari 2016

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie tekenden vandaag een protocolakkoord over de vaccinatie van vluchtelingen en asielzoekers bij aankomst in België. Vluchtelingen zullen een vaccinatie krijgen tegen mazelen, bof en rubella en tegen tetanus, difterie en kinkhoest.

De laatste maanden zijn heel wat vluchtelingen en asielzoekers in België aangekomen. De Vlaamse overheid biedt vaccinaties aan iedereen die in Vlaanderen verblijft aan. Daarom wordt al geruime tijd gevaccineerd in opvangcentra in Vlaanderen, maar idealiter wordt men onmiddellijk gevaccineerd bij aankomst in België. Vaccinatie biedt niet enkel bescherming voor de gevaccineerde, maar ook voor zijn omgeving. De ziektekiemen van een ziek persoon kunnen zich namelijk verspreiden.

Om sneller te kunnen vaccineren zal de toediening vanaf heden gebeuren in WTC-II. Dit wil zeggen dat op het moment dat de mensen geregistreerd worden en op tuberculose worden gescreend, ook hun vaccinatiestatus zal worden nagegaan en zij indien nodig gevaccineerd zullen worden. Hiervoor kunnen de vaccins gebruikt worden die voor het vaccinatieprogramma in Vlaanderen beschikbaar zijn. Jo Vandeurzen, Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: ‘Deze manier van werken zorgt voor een snellere bescherming. Hiermee kunnen risico’s op het uitbreken van infectieziekten in de opvangcentra, zoals het geval was met mazelen in Calais, geminimaliseerd worden.’

De binnenkomende vluchtelingen die in aanmerking komen, zullen systematisch een vaccinatie krijgen tegen mazelen, bof en rubella en tegen tetanus, difterie en kinkhoest. Voor wie uit Afghanistan of Pakistan afkomstig is, wordt, op advies van de Wereldgezondheidsorganisatie, een extra poliovaccinatie voorzien. Op deze manier kan door België optimaal bijgedragen worden aan de eliminatiedoelstelling voor mazelen in Europa en van uitroeiing van polio wereldwijd.

De Vlaamse overheid engageert zich om de nodige vaccins te laten bestellen en te leveren via de lopende overheidsopdrachten en om de opvolgvaccinatie verder te voorzien, o.a. door Kind en Gezin, de Centra voor Leerlingenbegeleiding en de lokale artsen. De federale overheid engageert zich om deze vaccinatie te organiseren bij aankomst van de vluchtelingen en de kost voor aankoop van deze vaccins terug te betalen aan de Vlaamse overheid. “Deze manier van werken bespaart middelen en tijd voor de verschillende overheden samen en is de beste garantie voor de volksgezondheid”, besluit staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken.