Urencontingent gezinszorg - vorige jaren

  1. De Vlaamse Regering legt elk jaar met een besluit het totale aantal subsidiabele uren gezinszorg voor de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg vast voor dat jaar. Vervolgens verdeelt de bevoegde minister die uren tussen de erkende diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg.
  2. Jaarlijks is er een ministerieel besluit waarin de urencontingenten voor de openbare diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg vastgelegd worden;
  3. en is er een besluit waarin dat gebeurt voor de private diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

Hieronder vindt u per jaar telkens de 3 besluiten:

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005