Urencontingent diensten voor oppashulp

De minister van Welzijn legt elk jaar met een besluit het totale aantal subsidiabele uren voor de diensten voor oppashulp vast voor dat jaar. De minister verdeelt die uren tussen de erkende diensten voor oppashulp. Hieronder vindt u per jaar het ministeriële besluit met daarin voor elke dienst het maximale aantal subsidiabele uren waarop die in dat jaar recht heeft.

2021

In 2021 bedraagt het totale aantal subsidiabele uren oppashulp 1.256.929 uur:

2020

In 2020 bedraagt het totale aantal subsidiabele uren oppashulp 1.256.929 uur:

2019

In 2019 bedraagt het totale aantal subsidiabele uren oppashulp 1.254.892 uur:

2018

In 2018 bedraagt het totale aantal subsidiabele uren oppashulp 1.198.245 uur:

2017

In 2017 bedraagt het totale aantal subsidiabele uren oppashulp 1.162.144 uur:

2016

In 2016 bedraagt het totale aantal subsidiabele uren oppashulp 1.119.784 uur:

2015

In 2015 bedraagt het totale aantal subsidiabele uren oppashulp 1.113.268 uur:

2014

In 2014 bedraagt het totale aantal subsidiabele uren oppashulp 1.092.268 uur:

2013

In 2013 bedraagt het totale aantal subsidiabele uren oppashulp 1.064.268 uur:

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006