Uniforme tarieven toepassen als centrum geestelijke gezondheidszorg

Sinds 2013 hanteren CGG’s uniforme tarieven voor de niet-medische consultaties. Een consultatie bij een psychiater valt hier niet onder (wegens federale bevoegdheid).

Overzicht van de belangrijkste tarieven:

de eerste consultatie, op doorverwijzing van een zorgverlener

gratis

urgentiezorg

gratis

standaardtarief per consultatie

11 euro per uur

verminderd tarief voor:

  • patiënten met een verhoogde tegemoetkoming binnen de ziekte- en invaliditeitsregelgeving;
  • patiënten die in budgetbegeleiding, budgetbeheer of schuldbemiddeling zijn bij het OCMW of het CAW;
  • patiënten ten laste van hun ouders of voogd die zonder medeweten van de ouders of voogd en omwille van probleemsituaties die in verband staan met de relaties tot de ouders of voogd naar een CGG komen.

4 euro per uur

uitzonderingen:

  • gedetineerden;
  • asielzoekers en mensen zonder papieren;
  • personen die zich in een behartenswaardige situatie bevinden.

gratis

De tarieven moeten in de wachtkamer van een CGG uithangen. De zorgverlener zal de patiënt uitleggen wat hij betaalt voor zijn zorg, hem achteraf een betalingsbewijs geven en de verleende zorg registreren.

Alle tariefbepalingen staan in het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2012 betreffende de bepaling van de patiëntbijdrage in de centra voor geestelijke gezondheidszorg.