Uitdovende opnamecapaciteit in psychiatrische verzorgingstehuizen

Psychiatrische verzorgingstehuizen die over uitdovende opnamecapaciteit beschikken, moeten maandelijks de status van deze opnamecapaciteit meedelen aan Zorg en Gezondheid via geestelijkegezondheidszorg@zorg-en-gezondheid.be of aan de dossierbeheerders. Belangrijk is om de datum van afbouw mee te delen.