Uitbreiding urencontingent gezinszorg 2020 voor diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg

Met dit formulier kunnen erkende diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg bijkomende uren gezinszorg voor 2020 aanvragen.

Hoe en wat invullen?

Dit formulier moet ingevuld worden door de erkende diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

Bij "Erkenningsnummer dienst" moet u 3 cijfers invullen (bijvoorbeeld: 001, 012 of 123).

In de velden waar u uren moet invullen, moet u telkens een geheel getal invullen. Gebruik geen spaties of punten om de duizendtallen te scheiden. In de velden die niet voor u van toepassing zijn, moet u 0 invullen.

In het veld "Omzetting van vte’s van logistiek personeel in uren gezinszorg" moet u een getal met maximaal twee cijfers na de komma invullen. Ook hier moet u 0 invullen als dat veld niet voor u van toepassing is.

Om na te gaan welke gemeente bij welke regionale stad hoort, kunt u de indeling van de gemeenten per regionale stad raadplegen.

Vragen? Contacteer Ilse Goossens (T: 02 553 33 21; E: ilse.goossens@zorg-en-gezondheid.be).

Identificatiegegevens van de dienst

GEZ/

Uitbreiding urencontingent gezinszorg 2020

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Omzetting uren gezinszorg / vte's van logistiek personeel

uur (maximaal 4617 uur)
Opgelet: een omzetting van uren gezinszorg in vte’s van logistiek personeel in 2020 kan alleen als uw dienst zijn urencontingent gezinszorg van 2018 voor minstens 95% gerealiseerd heeft.
vte (maximaal 3 vte)

Verklaring