Transitiecoaches begeleiden veranderingstraject eerstelijnszones

  • 30 oktober 2017

Een team van transitiecoaches begeleidt en faciliteert de vorming van de eerstelijnszones en de installatie van de zorgraden. De transitiecoaches hebben de belangrijke opdracht om de zorgaanbieders, lokale besturen en afdelingen van zorg- en welzijnsorganisaties en verenigingen bij te staan in de realisatie van een duurzaam veranderingstraject. Een aantal transitiecoaches start op 1 november '17. Vanaf januari ’18 worden de voorziene 5 VTE ingezet over heel Vlaanderen.

In de periode november/december 2017 wordt voorrang gegeven aan consensusvorming rond het afbakenen van een eerstelijnszone. Initiatiefnemers die problemen ondervinden om de neuzen in dezelfde richting te krijgen, of verduidelijking willen, of nog veel vragen hebben bij de vorming van een eerstelijnszone, kunnen beroep doen op een transitiecoach. Let wel: de coaches hebben een begeleidingsopdracht, ze zullen het werk niet overnemen.

In 2018 kunnen de transitiecoaches dan, op volle sterkte, het veranderingstraject inhoudelijk uitdiepen en begeleiden, samen met alle betrokken partners in uw zone. Het overleg rond het doel en de oprichting van een eerstelijnszone en de installatie van een Zorgraad behoort tot de opdracht.

De transitiecoaches staan in nauw contact met het team Eerste Lijn van het agentschap en het programmamanagement voor de reorganisatie van de eerstelijnszorg.

Contact

De vragen aan de transitiecoaches kunnen uitsluitend geformuleerd worden via eerstelijn@zorg-en-gezondheid.be . Gelieve de vraag- of probleemstelling duidelijk te omschrijven en een contactpersoon te vermelden. Zodra de opdracht toegewezen is aan een transitiecoach, zal die zo snel mogelijk met u contact opnemen.