Toepassingen eWZCfin en eMOHM

Het digitaal platform Vlaamse sociale bescherming gebruikt momenteel:

 • de toepassing eWZCfin voor het doorsturen van opnameberichten en facturen van de ouderenvoorzieningen naar de zorgkassen
 • de toepassing eMOHM voor het doorsturen van facturen van de bandagisten naar de zorgkassen

Overzicht van de status van de toepassingen eWZCfin en eMOHM

 • 27/05/2020 - eWZCfin: indicatiestellingen worden opnieuw verwerkt

De indicatiestellingen worden opnieuw verwerkt. 

 • 25/05/2020 - eWZCfin: vertraging bij verwerking van indicatiestellingen

Er is een achterstand bij de verwerking van de indicatiestellingsberichten. Sommige berichten worden wel nog verwerkt. Er is een onderzoek lopende.  

Het is dus normaal dat er enige dagen achterstand is bij de verwerking van dat type berichten. 

 • 13/05/2020 - eMOHM: nog steeds geen verwerking van de zendingen / eWZCfin: zendingen worden wel verwerkt  

Er werd op 27/04/2020 een nieuwe release van de facturatiemodule uitgerold om een aantal zendingen te deblokkeren. Dit heeft echter voor regressie (= negatieve invloed op oude functionaliteiten) gezorgd, waardoor er onterecht facturen werden geweigerd.  

Het betreft twee bugs:

 • Wanneer een renting contract werd stopgezet worden prestaties onterecht geweigerd voor de periode voor de stopzettingsdatum.

 • Wanneer een prestatie wordt gefactureerd die verschillend is van de oorspronkelijk gevraagde prestatiecode, dus een forfait dat werd toegewezen door de zorgkassencommissie, wordt de prestatie onterecht geweigerd. 

De verwerking van de zendingen werd onmiddellijk stopgezet van zodra we op de hoogte waren van de bug. Sinds 07/05/2020 worden er geen MOHM zendingen meer verwerkt.  De bugfixes worden uiterlijk aanstaande dinsdag 19/05/2020 uitgerold waarna er onmiddellijk gestart wordt met de verwerking van de zendingen.

De prestaties die onterecht werden geweigerd kunnen nu reeds, in een nieuwe zending, worden aangeboden.  Deze komen in een wachtrij terecht en worden opgepikt van zodra de verwerking opnieuw wordt opgestart.

De facturen in eWZCfin worden wel verwerkt sinds 12/05/2020.

 • 12/05/2020 - eWZCfin en eMOHM: verwerking van de zendingen tijdelijk stilgelegd

We hebben eind vorige week een paar onregelmatigheden gemerkt bij het weigeren van prestaties voor overleden personen.  Gezien er nauwelijks achterstand was in het verwerken van de zendingen, hebben we eerst een onderzoek uitgevoerd vooraleer de zendingen verder te verwerken. 

Voor eWZCfin zullen we vandaag de verwerking opnieuw opstarten.

 • 8/05/2020 - eWZCfin: problemen met evalueren van indicatiestellingen opgelost

Het probleem is verholpen en sinds 12u worden de indicatiestellingen opnieuw geëvalueerd. De achterstand zal in de loop van het weekend verwerkt worden.

 • 6/05/2020 - eWZCfin:  problemen bij het evalueren van indicatiestellingen

Er is een probleem met het evalueren van indicatiestellingen sinds 26 april 2020. 

Als eerst een opname verwerkt wordt en er wordt vervolgens een indicatiestellingsbericht behorende tot deze opname verwerkt, dan wordt deze indicatiestelling niet gekoppeld aan de opname.

De omgekeerde volgorde van verwerken vormt geen probleem.

Helaas is het als voorziening niet mogelijk om de volgorde van verwerken te bepalen. 

Er wordt zo snel mogelijk naar een oplossing gezocht. Van zodra meer nieuws melden we dit.

 • 22/04/2020 - eWZCfin en eMOHM: verwerking van facturen opnieuw opgestart

Met enige vertraging werd de fix voor het probleem vandaag uitgerold. De verwerking van de facturen wordt opnieuw opgestart.

Op dit moment staan er 1200 zendingen in wacht.  De verwerking van deze zendingen zal tegen het weekend volledig verwerkt zijn. Daarna kunnen de zorgkassen de zendingen goedkeuren. 

 • 16/04/2020 - eWZCfin en eMOHM: verwerking van facturen tijdelijk stopgezet

De verwerking van de zendingen is op donderdag 16/04 om 12u stopgezet wegens een occasioneel dubbele verwerking van een zending waardoor er een risico is op foutieve verwerking. De fix hiervan wordt maandag 20/04 uitgerold waarna de verwerking opnieuw wordt aangevat. Op het moment van stopzetting was er geen achterstand in de verwerking dus de doorlooptijden zouden, ondanks de tijdelijk onderbreking, niet mogen oplopen.

 • 18/03/2020 - eWZCfin: problemen bij verwerking van facturen zonder basistegemoetkoming (update)

De zendingen die werden verstuurd met facturen met enkel supplementen en dagprijzen kunnen opnieuw verstuurd worden indien deze facturen verwijderd worden.

We nemen contact op met de betrokken softwareleveranciers.

 • 17/03/2020 - eWZCfin: problemen bij verwerking van facturen zonder basistegemoetkoming (update)

De oplossing voor de problemen bij de verwerking van facturen zonder basistegemoetkoming wordt de volgende weken ontwikkeld. De oplossing wordt tegen midden april verwacht. Dit betekent dat de zendingen met enkel dagprijzen of supplementen tot dan niet kunnen verwerkt worden.

Er zal contact opgenomen worden met de betrokken ouderenvoorzieningen en softwareleveranciers.

Gelieve dus voorlopig geen factureren meer te versturen met enkel dagprijzen of supplementen.

 • 13/03/2020 - eWZCfin: problemen bij verwerking van facturen zonder basistegemoetkoming

We ondervinden voor eWZCfin problemen bij het verwerken van factureren waarbij er geen basistegemoetkomingen worden aangeboden maar enkel dagprijzen of supplementen. 
In deze situatie wordt de volledige zending geblokkeerd. Gelieve dus voorlopig geen factureren meer te versturen met enkel supplementen.  

De impact lijkt op dit moment nog beperkt, tien zendingen werden geïdentificeerd en er werd afgestemd met de softwareleverancier om dit voorlopig langs de kant van de voorziening te corrigeren. Er wordt gewerkt aan een oplossing, van zodra geweten bezorgen we de datum waarop het probleem wordt opgelost. 

 • 6/03/2020 - eWZCfin en eMOHM: stand van zaken inzake de verwerking van de zendingen

Er werden sinds dinsdagnamiddag tot gisteren 15u 2532 zendingen verwerkt waarvan er 2429 aanvaard werden door het systeem. Hiervan werden intussen 1933 zendingen  aanvaard door de zorgkassen. 496 zendingen staan klaar om aanvaard te worden door de zorgkassen. 103 zendingen werden geweigerd.

Er zijn nog 1700 zendingen die ouder zijn dan dinsdagnamiddag en die in verwerking zijn. Deze zouden vandaag in de late namiddag verwerkt moeten zijn.

Sinds dinsdag werden er 2000 nieuwe zendingen aangeboden.

Op basis van die cijfers zal de verwerking rond zijn op zondagnamiddag. Soms treedt er echter een fout op bij de verwerking en dan dient de zending opnieuw aangeboden te worden door het systeem. Dit zal op maandag gebeuren.

 • 3/03/2020 - eWZCfin en eMOHM: zendingen worden opnieuw verwerkt

De verwerking van de zendingen werd sinds 14u opnieuw opgestart.

We verwachten dat de verstuurde zendingen tegen het weekend zullen verwerkt zijn door het systeem waarna de zorgkassen kunnen goedkeuren of afkeuren.

 • 2/03/2020 - eWZCfin en eMOHM: verwerking van de zendingen stopgezet

Sinds woensdagavond 26/02 werd de verwerking van de zendingen stopgezet wegens het ontdekken van een bug. We gingen ervan uit dat de vrijdag de bug ging opgelost zijn waardoor de gevolgen voor de doorlooptijden voor de voorzieningen beperkt gingen zijn. Dit is echter niet gelukt.

We hopen vanaf morgen opnieuw zendingen te kunnen verwerken. De achterstand aan zendingen zal normaal binnen de 48 uur verwerkt zijn, waarna de zorgkassen kunnen beslissen.

Van zodra meer nieuws melden we dit.

 • 25/02/2020 - eWZCfin en eMOHM: Tijdelijke stopzetting synchrone verzekerbaarheidsstroom

Op dinsdag 25/02/2020 tussen 11u30 en 12u zuller er geen synchrone verzekerbaarheidsstromen meer verwerkt worden.  De asynchrone stromen werken wel maar gaan gedurende een halfuur gebufferd worden bij VSB Net.
U vermijdt gedurende deze periode best communicatie met eWZCfin en eMOHM. 

De achterliggende reden is dat we een hotfix uitrollen die zal vermijden dat we af en toe berichten uitsturen zonder bestemmeling.

 • 10/02/2020 - eWZCfin en eMOHM: De verwerking van de zendingen is opnieuw opgestart   

De zendingen worden opnieuw verwerkt en er is geen noemenswaardige achterstand. 

Er zijn wel nog een aantal zendingen in onderzoek die verwerkt werden vóór 22/01.  Dit wordt zo snel als mogelijk verholpen.

 • 6/02/2020 - eWZCfin en eMOHM: verwerking van de zendingen stopgezet

De verwerking van de zendingen werd gisteren stopgezet tot er maandag een nieuwe release wordt uitgerold.
Op het moment van stop zetten was er een beperkte achterstand. De doorlooptijden zouden niet mogen oplopen gezien de verwerkingstijden goed zijn.

 • 27/01/2020 - eWZCfin en eMOHM: problemen op het netwerk (update)

We zien opnieuw gegevens toekomen op de centrale toepassing. De problemen bij eHealth zouden opgelost zijn. 

De status van eHealth kan u opvolgen via https://twitter.com/ehealthplatform

 • 27/01/2020 - eWZCfin en eMOHM: problemen op het netwerk

We hebben via monitoring geconstateerd dat er problemen zijn op het netwerk van o.a. e-Health. Waarschijnlijk stromen er geen gegevens door naar de centrale toepassing en is het mogelijk dat de gebruiker foutmeldingen ontvangt bij het doorsturen van gegevens. 

We volgen het op. Van zodra meer nieuws melden we dit.

 • 22/01/2020 - eWZCfin: geen structurele vertragingen bij verwerking

De validatie van een opname t.o.v. indicatiestelling gebeurt tijdens de nacht, dus doorgaans de volgende dag moet u normaal een antwoord ontvangen.

Toch zijn er voor individuele zendingen langere verwerkingstijden steeds mogelijk. Gelieve er ook rekening mee te houden dat de zorgkassen pas kunnen goedkeuren wanneer een zending is verwerkt door de toepassing.

 • 13/01/2020 - eWZCfin: oplossing voor opnameberichten en blijvende problemen met 1200 zendingen

Het probleem van niet bevestigen van een opname wanneer eerst het opnamebericht wordt doorgestuurd en vervolgens de indicatiestelling, wordt vandaag opgelost op productie. Uiterlijk vanavond zouden alle berichten verwerkt moeten zijn.

De verwerking van de zendingen loopt sinds vrijdag opnieuw aan een goed tempo waarbij de achterstand is weggewerkt maar er zijn nog steeds problemen waardoor we niet alle zendingen kunnen aanvaarden. Het betreft op dit moment 1200 zendingen, deze vereisen manuele tussenkomst en worden in de loop van de week opnieuw verwerkt.

 • 6/01/2020 - eWZCfin: uitblijven van antwoorden op opnameberichten en achterstand in de verwerking van de zendingen                                                                                                           

Sinds 24/12/2019 ondervinden we een aantal problemen bij de verwerking van opnameberichten en zendingen. De verwerking loopt maar er zijn wel een aantal aandachtspunten:

- De nachtelijke evaluatie van de opname waarbij gecontroleerd wordt of er een indicatiestelling is om vervolgens een push bericht van aanvaarding uit te sturen werkt niet sinds +- 20/12/2020.   Dat is de verklaring waarom sommige antwoorden uit blijven op productie.  Vandaag zijn de ontwikkelingen gestart om dit te corrigeren.  Dit wordt met een hotfix uitgerold tegen het einde van de week.

- Wat de zendingen betreft hebben we een achterstand van 1600 zendingen ten gevolge van een aantal grote zendingen die het systeem niet verwerkt kreeg en waardoor het systeem stopte met verwerken. Ondertussen zijn we gestart met een inhaalbeweging waarbij we de grote zendingen geparkeerd hebben. De oplossing is ontwikkeld en wordt vandaag met een hotfix uitgerold. Vanavond zullen de grotere zendingenworden verwerkt.

 • 24/12/2019 - eWZCfin en eMOHM: proces van hervalidatie wordt tijdelijk stopgezet

Met de uitrol op 18/12 zijn er problemen ontstaan met het proces van hervalidatie. Dat is een proces die ‘s nachts wordt uitgevoerd om de indicatiestellingen te koppelen aan de opnames die in beraad staan.  Dit proces is zo traag geworden dat het alle andere validaties beïnvloedde, waaronder deze van eMOHM en de facturatie.

Het proces van hervalidatie wordt stopgezet en zal pas terug opgestart worden als het probleem is opgelost.  
Het gevolg voor eWZCfin is dat opnames waarvoor de indicatiestelling niet beschikbaar was tijdens het doorsturen in beraad gaan en in beraad blijven zelfs wanneer de indicatiestelling intussen werd verstuurd.

 • 20/12/2019 - eWZCfin: de opnameberichten worden opnieuw verwerkt

De uitrol is voltooid.  De verwerking van de opnames/indicatiestellingen wordt opnieuw opgestart.

 • 19/12/2019 - eWZCfin: geen verwerking van de opnameberichten 

De uitrol van een nieuwe release neemt veel meer tijd in beslag dan verwacht. Dit betekent dat er mogelijks de komende 48 uur geen berichten inzake opnames en indicatiestellingen worden verwerkt. We bekijken momenteel of we het proces kunnen versnellen. 

Van zodra meer nieuws melden we dit.

 • 16/12/2019 - eWZCfin en eMOHM: verwerking van de zendingen loopt opnieuw normaal

Momenteel is er geen achterstand meer in de verwerking van de zendingen. Nieuw aangeboden zendingen worden binnen een aantal dagen verwerkt.

Een aantal zendingen krijgen evenwel bij verwerking de onjuiste status, waardoor de achterstand kan oplopen tot 10 werkdagen.  Er wordt aan een oplossing gewerkt om de doorlooptijd van deze laatste groep te reduceren.

 • 13/12/2019 - eWZCfin en eMOHM: vertraging van de verwerking van de zendingen

Er is op dit moment een vertraging bij de verwerking van de zendingen doorgestuurd via eWZCfin. Momenteel worden de zendingen verwerkt die begin december werden doorgestuurd. 
Tijdens het weekend hopen we een inhaalbeweging te doen.

Er worden maatregelen genomen om de snelheid te verbeteren. Maandag zal een nieuwe versie uitgerold worden waardoor we opnieuw tot een normale snelheid van verwerking kunnen komen.

Dinsdag volgt een update met de doorlooptijden van de verwerking.

 • 9/12/2019 - eWZCfin en eMOHM: normale verwerking van de zendingen

De verwerking van de zendingen loopt weer normaal.

Op dit moment zijn de zendingen tot 02/12 verwerkt. De zendingen vanaf 02/12 worden op dit moment verwerkt, dit zijn momenteel 2400 zendingen. Deze worden uiterlijk in het weekend verwerkt.

De doorlooptijd op dit moment is dus 5 tot 7 dagen en vervolgens kunnen de zorgkassen goedkeuren.

 • 5/12/2019 - eWZCfin en eMOHM: vertraging in verwerking van de facturen

Door de uitvoer van de VSB jaarprocessen is er vertraging op de verwerking van de facturen. Normaal gaan de facturen die eind vorige week verstuurd werden, verwerkt worden in het weekend. 

Maandag volgt een update.

 • 26/11/2019 - eWZCfin en eMOHM: de problemen zijn opgelost

De problemen bij het verwerken en uitsturen van berichten zijn sinds gisterenavond opgelost.

 • 25/11/2019 - eWZCfin en eMOHM: nog steeds problemen met het verwerken van berichten

We ondervinden nog steeds problemen bij het verwerken en uitsturen van berichten. Momenteel wordt een bugfix op acceptatie getest. 

Morgen volgt een nieuwe update.

 • 22/11/2019 - eWZcfin en eMOHM: problemen met het verwerken van berichten

We ondervinden momenteel problemen bij het verwerken en uitsturen van berichten. Mogelijks kan u hiervan hinder ondervinden. We onderzoeken het probleem.

Maandag volgt een update.

 • 12/11/2019 - eWZCfin - update inzake de facturatie

Het afgelopen weekend werden ongeveer 400 zendingen per dag verwerkt. Dit betekent dat op enkele zendingen na alles verwerkt werd. De niet verwerkte zendingen worden momenteel onderzocht.

 • 08/11/2019 - eWZCfin - update inzake de facturatie

Met uitzondering van een aantal zendingen zijn bijna alle zendingen tot en met 06/11 op dit moment verwerkt.  Deze staan ter goedkeuring bij de zorgkas of werden reeds goedgekeurd.

Alle zendingen zouden tegen 12/11 allemaal moeten verwerkt zijn. 

 • 05/11/2019 - eWZCfin - problemen met de facturatie

Er is op dit moment een vertraging bij de verwerking van de zendingen doorgestuurd via eWZCfin waardoor de verwerkingstijd op kan lopen tot 12 dagen. De zendingen tot 25/10 zijn verwerkt.

Dit is ten gevolge van een technisch probleem dat vandaag verholpen wordt maar ook door de vele zendingen, boven de 1000, die de afgelopen dagen werden ontvangen.

Vrijdag volgt een status update met melding van de te verwachten doorlooptijden.

 • 31/10/2019 - Er zijn geen problemen te melden