Toelichting rolstoeltoegankelijkheid als erkenningsvoorwaarde lokale dienstencentra

Regelgeving inzake rolstoeltoegankelijkheid

Een erkend lokaal dienstencentrum (LDC) moet voldoen aan een aantal erkenningsnormen inzake infrastructuur.  Deze normen zijn beschreven in Artikel 5, D, 5° van Bijlage VI van het Besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers.

Wat betreft de rolstoeltoegankelijkheid van een LDC stelt artikel 5 (artikel 6 voor LDC’s in Brussel), D, 5°: “het centrum is volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Rolstoelgebruikers moeten zelfstandig het gebouw, de lokalen, vermeld in punt 2° tot en met 4°, en de sanitaire ruimten kunnen betreden;”. Deze erkenningsnorm is van toepassing op alle LDC’s die erkend werden vanaf 1 januari 2010.

Voor LDC’s die erkend werden voor 1 januari 2010 is (enkel voor wat betreft de erkenningsvoorwaarden inzake infrastructuur) de vroegere regelgeving nog van toepassing, namelijk het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1998 houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg, artikel 4, D, 1°: “Het lokaal dienstencentrum beschikt over duidelijk herkenbare en aaneensluitende lokalen die makkelijk toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers, ingericht volgens de noodwendigheden van de opgelegde en optionele werkzaamheden van het centrum”.

 

Rolstoeltoegankelijkheid van de ingang van een LDC

Betreffende de rolstoeltoegankelijkheid van de ingang (toegangsdeur) van een LDC is de regelgeving strenger geworden voor LDC’s die erkend werden vanaf 1 januari 2010.

Volgens de vroegere regelgeving, die nog steeds van toepassing is op LDC’s die erkend werden voor 1 januari 2010, voldoet de infrastructuur aan de respectievelijke erkenningsnorm als een rolstoelgebruiker kan aanbellen en zo hulp kan oproepen voor het openen van de deur.

Volgens de huidige regelgeving, die van toepassing is op alle LDC’s die erkend werden na 1 januari 2010, moet een rolstoelgebruiker zelfstandig het gebouw kunnen betreden. Een LDC waar een rolstoelgebruiker moet aanbellen of hulp nodig heeft bij het betreden van het gebouw voldoet niet aan de betreffende erkenningsnorm.

 

Interpretatie erkenningsvoorwaarde rolstoeltoegankelijkheid ingang huidige regelgeving

Volgens de huidige regelgeving moet een rolstoelgebruiker zelfstandig een LDC kunnen betreden.  Deze erkenningsnorm wordt echter niet door iedereen op dezelfde manier begrepen. Het Agentschap Zorg en Gezondheid, Zorginspectie en het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden willen daarom in wat volgt toelichten hoe deze erkenningsnorm in de praktijk moet worden toegepast.

  1. Bij de ingebruikname van een nieuwe infrastructuur (nieuwbouw of bestaand gebouw dat als LDC wordt ingericht), dient een automatische toegangsdeur te worden voorzien. Met een automatische toegangsdeur wordt een systeem bedoeld waarbij rolstoelgebruikers geen duw- of trekkracht dienen uit te oefenen op de deur om deze te openen. Een systeem waarbij de deur via een drukknop automatisch opent voldoet aan de erkenningsnorm.
  2. Indien het plaatsen van een automatische deur in een bestaand gebouw omwille van bouwtechnische redenen onmogelijk is, moet een voorziening kunnen aantonen hoe een rolstoelgebruiker toch zelfstandig het gebouw kan betreden.
  3. Indien er geen afdoende oplossing kan worden aangetoond waardoor rolstoelgebruikers zelfstandig het gebouw kunnen betreden, kan er op individuele basis een afwijking op de erkenningsnorm worden toegekend aan de voorzieningen.  Aan deze afwijking kunnen voorwaarden gekoppeld worden (zoals de plaatsing van een bel aan de toegangsdeur, waarmee rolstoelgebruikers hulp kunnen inroepen voor het openen van de deur).

 

Opgelet!

  • Bovenstaande toelichting is enkel van toepassing voor LDC’s die erkend werden vanaf 1 januari 2010. Voor LDC’s die erkend werden voor 1 januari 2010 en waarvan de infrastructuur sindsdien niet gewijzigd werd, blijft de infrastructuur aan de normen voldoen als een rolstoelgebruiker kan aanbellen en zo hulp kan oproepen voor het openen van de toegangsdeur.
  • Voor LDC’s die erkend werden voor 1 januari 2010, maar die na deze datum een nieuwe (definitieve of tijdelijke) infrastructuur in gebruik nemen is bovenstaande toelichting wél van toepassing.