Toegewezen VTE's aanvullende thuiszorg en logistieke hulp

De Vlaamse Regering legt elk jaar het totale aantal subsidiabele uren voor aanvullende thuiszorg en logistieke hulp vast. De minister van Welzijn bepaalt dan per erkende dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg en per erkende dienst voor logistieke hulp het aantal voltijdse equivalenten (VTE) logistiek personeel, het aantal VTE doelgroepmedewerkers en (tot en met het jaar 2015) het aantal VTE gescopersoneel in de verschillende functiecategorieën die in aanmerking komen voor subsidiëring.

Hieronder vindt u per jaar het ministeriële besluit met daarin voor elke dienst het maximale aantal VTE personeel dat in aanmerking komt voor subsidiëring. Vanaf 2010 (met uitzondering van 2011) zijn er 2 ministeriële besluiten, een voor aanvullende thuiszorg, en een voor logistieke hulp.

Vanaf 2010 zijn er telkens ook 1 of 2 besluiten van de Vlaamse Regering, waarin het totale aantal subsidiabele uren vastgelegd wordt voor aanvullende thuiszorg en voor logistieke hulp.

Via het webformulier voor de aanvraag voor extra uren gezinszorg, is het mogelijk om een aanvraag in te dienen om een deel van de toegewezen VTE logistiek personeel om te zetten in uren gezinszorg of om een deel van de maximale subsidiabele uren gezinszorg om te zetten naar VTE logistiek personeel. Meer informatie over de reconversie tussen gezinszorg en aanvullende thuiszorg vind je hier.

2018

Het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren aanvullende thuiszorg voor de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg en het totale aantal subsidiabele uren logistieke hulp voor de diensten voor logistieke hulp voor het jaar 2018.

Aanvullende thuiszorg

Het ministeriële besluit van 28 augustus 2018 tot bepaling van de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg die in aanmerking komen voor subsidiëring van aanvullende thuiszorg en tot bepaling van het aantal voltijdsequivalenten per functiecategorie en per dienst voor het jaar 2018.

Logistieke hulp

Het ministeriële besluit van 28 augustus 2018 tot bepaling van de diensten voor logistieke hulp die in aanmerking komen voor subsidiëring en tot bepaling van het aantal voltijdsequivalenten per functiecategorie en per dienst voor het jaar 2018.

2017

Aanvullende thuiszorg

Logistieke hulp

2016

Aanvullende thuiszorg

Logistieke hulp

2015

Aanvullende thuiszorg

Logistieke hulp

2014

Aanvullende thuiszorg

Logistieke hulp

2013

Aanvullende thuiszorg

Logistieke hulp

2012

Aanvullende thuiszorg

Logistieke hulp

2011

2010

Aanvullende thuiszorg

Logistieke hulp

2009

Het pdf bestandministerieel besluit van 23 maart 2009 tot bepaling van de diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg (901 kB)

2008

Het ministeriële besluit van 2 april 2008 tot bepaling van de diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg die in aanmerking komen voor subsidiëring en tot bepaling van het aantal VTE per functiecategorie en per dienst voor het jaar 2008.

2007

Het ministeriële besluit van 24 augustus 2007 tot bepaling van de diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg die in aanmerking komen voor subsidiëring en tot bepaling van het aantal VTE per functiecategorie en per dienst voor het jaar 2007.