Toegang krijgen tot het e-loket voor zorgvoorzieningen als residentiële zorginstelling

Om als gebruiker te kunnen inloggen in het e-loket voor zorgvoorzieningen (als residentiële zorginstelling), moet u deze 6 stappen doorlopen via https://www.csam.be/nl/beheer-toegangsbeheerders.html.

  • Kies voor “TOEGANGEN BEHEREN” -> SOCIALE ZEKERHEID -> Toegangsbeheer.
  • Bij problemen: contacteer het contactcenter van eHealth via het contactformulier of op 02 788 51 55 (maandag tot vrijdag van 7u tot 20u).

6 stappen om toegang te krijgen

  1. Een "hoofdtoegangsbeheerder" aanstellen (vroegere "verantwoordelijke toegangen entiteiten") (zie pdf bestandHandleiding toegangsbeheer - een hoofdtoegangsbeheerder aanvragen (1.06 MB)).
  2. De hoedanigheid "residentiële zorginstelling" activeren, door de hoofdtoegangsbeheerder (zie pdf bestandHandleiding toegangsbeheer - De hoedanigheid activeren en een toegangsbeheerder voor de hoedanigheid aanstellen (695 kB)).
  3. Een "toegangsbeheerder voor de hoedanigheid" (vroegere "lokale beheerder") "residentiële zorginstelling" aanstellen, en dit door de hoofdtoegangsbeheerder (zie pdf bestandHandleiding toegangsbeheer - De hoedanigheid activeren en een toegangsbeheerder voor de hoedanigheid aanstellen (695 kB)).
  4. De subafdeling  toevoegen aan de hoedanigheid "residentiële zorginstelling" , en dit door de toegangsbeheerder voor de hoedanigheid (zie pdf bestandHandleiding toegangsbeheer - Subafdeling toevoegen en een toegangsbeheerder voor de subafdeling aanstellen (865 kB)).
  5. Een "toegangs- en gebruikersbeheerder voor de subafdeling" binnen de hoedanigheid "residentiële zorginstelling" aanstellen, en dit door de toegangsbeheerder voor de hoedanigheid (zie pdf bestandHandleiding toegangsbeheer - Subafdeling toevoegen en een toegangsbeheerder voor de subafdeling aanstellen (865 kB)).
  6. Gebruikers voor deze subafdeling toevoegen, en dit door de toegangs- en gebruikersbeheerder voor de subafdeling (zie   pdf bestandHandleiding toegangsbeheer - Gebruikers aanstellen voor e-toepassingen (826 kB)

De gebruiker (van deze subafdeling binnen de hoedanigheid "residentiële zorginstelling") moet dan inloggen in het e-loket door in de keuzelijst te kiezen voor de keuzemogelijkheid "Voorziening voor welzijn, volksgezondheid en gezin".