Toegang E-HIS aanvragen

Toegangsniveaus

Er zijn 2 toegangsniveaus:

  1. een expertversie, bedoeld voor bovenlokale beleidsactoren, wetenschappers verbonden aan academische centra en onderzoeksinstituten, Medisch Milieukundigen van de Logo’s, ruimtelijke planners en m.e.r.-deskundigen
  2. een basisversie, bedoeld voor lokale beleidsmakers en actoren Gezondheid en Milieu.

Afhankelijk van je functie kan een je toegang krijgen tot de basisversie of tot de expertenversie.

Aanvraag

U kunt een toegangscode voor de simulator aanvragen via milieugezondheidszorg@vlaanderen.be.

Bezorg ons daarbij volgende gegevens:

  • Naam
  • Functie
  • Organisatie
  • Voor toegang tot de basisversie geeft u in enkele lijnen weer hoe u de E-HIS wil gebruiken ter ondersteuning van uw inzichten of projectenen.