Tips voor directies en preventieadviseurs in WZC

Zet in op een gezonde mix van strategieën (educatie, omgevingsinterventies, afspraken en regels, zorg en begeleiding) op verschillende niveaus zoals bewoners, team woonzorgcentrum (inclusief de vrijwilligers) en omgeving woonzorgcentrum (bezoekers en familieleden) om jouw woonzorgcentrum beter te ventileren en verluchten. 

Educatie – team woonzorgcentrum 

 • Informeer het team over het nut van ventileren en verluchten. Lees waarom verse lucht belangrijk is. 

 • Zorg dat iedereen in het team het ventilatiesysteem correct kan bedienen. 

 • Moedig het gebruik van een CO2-meter aan in jouw woonzorgcentrum. Lees meer over het gebruik van een CO2-meter

 • Organiseer een opleiding rond het gebruik van CO2-meters. 

 • Geef het team tips om een CO2-meter te gebruiken. 

Educatie -omgeving woonzorgcentrum 

 • Er is communicatie met de familieleden/bezoekers over het aangepast verluchtingsbeleid in het woonzorgcentrum.  

Omgeving – team woonzorgcentrum 

 • Stel een verantwoordelijke aan voor het verluchtingsbeleid in het woonzorgcentrum. 

 • Stel een verantwoordelijke aan voor de werking van het ventilatiesysteem. 

 • De werking van het ventilatiesysteem in het woonzorgcentrum is conform de richtlijnen

 • Stel een aanspreekpunt aan voor klachten en ondersteuning rond ventileren en verluchten, inclusief gebruik van de CO2-meter. 

 • Stel CO2-meters beschikbaar. Ontleen of koop CO2-meters aan voor jouw woonzorgcentrum. Bekijk hier onze tips voor een goede CO2-meter. 

Afspraken/regels – team woonzorgcentrum 

In deze tijden van het COVID-19 worden er extra maatregelen geadviseerd met betrekking tot ventileren en verluchten. 

 • Maak afspraken rond ventileren en verluchten met gans het team. 

 • De afspraken rond ventileren/verluchten zijn conform de richtlijnen  

 • Maak afspraken over het gebruik van de CO2-meter met het team; het inplannen van een bespreking van de meetwaarden, de kalibratie van de meter,… 

 • Maak afspraken met de poetsdienst over het reinigen van ventilatieroosters en ventilatieopeningen. 

 • Maak afspraken rond bezetting van gemeenschappelijke ruimten met het zorgteam. 

 • Maak afspraken rond onderhoud van het ventilatiesysteem. Bepaal in het onderhoudsschema (en -contract) de frequentie van nazicht en het vervangen van onderdelen (bv filters). Lees meer over het gebruik en onderhoud van ventilatiesystemen.  

Afspraken/regels – omgeving woonzorgcentrum 

 • Maak afspraken rond ventileren en verluchten met de bezoekers en de familieleden. 

Zorg en begeleiding – team woonzorgcentrum 

 • Bewoners en personeel van het woonzorgcentrum die problemen hebben met de luchtkwaliteit in de kamers of lokalen of met het ventileren en verluchten van deze ruimten kunnen dit melden en krijgen ondersteuning. 

 • zorgpersoneel die problemen hebben met de CO2-meter kunnen dit melden en krijgen ondersteuning. 

 • Bespreek het zorgpersoneel hun ervaring met het gebruik van de CO2-meter op het teamoverleg. 

 • Onderneem actie als de meter(s) vaak in oranje/rood gaan. Onderzoek wat de oorzaken zijn. 

In het geval van natuurlijke ventilatie zijn mogelijke oorzaken: ontoereikende ventilatiemogelijkheden, ramen worden gesloten vanwege straatlawaai,… Zie voor meer informatie ‘Het effect van het gebruik van een CO2-meter op het ventilatie-en verluchtingsgedrag’.  

Mogelijke problemen met een mechanisch ventilatiesysteem zijn: verstopte filters, te weinig debiet, slechte inregeling, systeem staat uitgeschakeld, te lage stand van het systeem, bij systeem C staan de roosters toe of zijn afgeplakt,…Bij een installatie met CO2 -sturing is het mogelijk dat de instellingen aangepast moeten worden.  

Kijk volgende zaken na: Is jouw systeem type C of D? Is het systeem vraaggestuurd en door wat vraaggestuurd, bv. CO2, bezetting of andere? Is het aanpasbaar per ruimte of aanpasbaar voor een deel van het woonzorgcentrum of is het centraal geregeld? Contacteer indien nodig de onderhoudsfirma. 

Zorg en begeleiding – omgeving woonzorgcentrum 

• Bezoekers en familieleden die problemen hebben met de luchtkwaliteit in de kamers/lokalen of ventileren en verluchten kunnen dit melden en krijgen ondersteuning. 

Werken aan gezonde binnenlucht in het woonzorgcentrum  

Er is meer nodig dan verse lucht voor een gezonde binnenlucht in het woonzorgcentrum. Bronbeperking is namelijk de eerste stap. Lees hier binnenkort hoe je werkt aan een beleid rond gezonde binnenlucht in het woonzorgcentrum op alle vlakken. 

Ondersteuning nodig? 

Contacteer de medisch milieukundige bij het lokaal gezondheidsoverleg (logo) uit jouw regio.