Tips over ventileren en verluchten voor directies en preventieadviseurs

Zet in op een gezonde mix van strategieën (educatie, omgevingsinterventies, afspraken en regels, zorg en begeleiding) op verschillende niveaus (de leerling, de klas, de school en de schoolomgeving) om jouw school beter te ventileren en verluchten.

Educatie – team woonzorgcentrum

Educatie - omgeving woonzorgcentrum

 • Er is communicatie met de ouders rond over het aangepast verluchtingsbeleid op school. Vraag bv. ouders om kinderen warmere kledij aan te doen als het in jouw klassen frisser wordt.​​​​​

Omgeving - team woonzorgcentrum

 • Stel een verantwoordelijke aan voor het verluchtingsbeleid op school.
 • Stel een verantwoordelijke aan voor de werking van het ventilatiesysteem.
 • De ventilatie op school is conform de richtlijnen van het departement Onderwijs en Vorming. Gebruik het stappenplan van de taskforce Ventilatie om de maatregelen te implementeren. Heb je de maatregelen al geïmplementeerd? Gebruik dit stappenplan dan om de ventilatie in jouw schoolgebouw te evalueren.
 • Stel een aanspreekpunt aan voor klachten en ondersteuning rond ventileren en verluchten, inclusief gebruik van de CO2-meter.
 • Stel CO2-meters beschikbaar. Ontleen of koop CO2meters aan voor jouw school. Bekijk hier onze tips voor een goede CO2-meter.

Afspraken/regels - team woonzorgcentrum

In deze tijden van het COVID-19 worden er extra maatregelen geadviseerd met betrekking tot ventileren en verluchten.

 • Maak afspraken over het gebruik van de CO2-meter met de leerkrachten; bijvoorbeeld  elke klas gebruikt de meter een bepaalde periode in de klas, inplannen van een bespreking van de meetwaarden, de kalibratie van de meter,…
 • Maak afspraken met de poetsdienst over het reinigen van ventilatieroosters en ventilatieopeningen.
 • Maak afspraken rond bezetting van klaslokalen met de leerkrachten.
 • Maak afspraken rond onderhoud van het ventilatiesysteem. Bepaal in het onderhoudsschema (en -contract) de frequentie van nazicht en het vervangen van onderdelen (bv filters). Lees meer over het gebruik en onderhoud van ventilatiesystemen

 

Afspraken/regels - omgeving woonzorgcentrum

 

Zorg en begeleiding - team woonzorgcentrum

 • Leerkrachten die problemen hebben met ventileren en verluchten kunnen dit melden en krijgen ondersteuning.
 • Leerkrachten die problemen hebben met de CO2-meter kunnen dit melden en krijgen ondersteuning.
 • Bespreek de leerkrachten hun ervaring met het gebruik van de CO2-meter op het schoolteam.
 • Onderneem actie als de meter(s) vaak in oranje/rood gaan. Onderzoek wat de oorzaken zijn.
  • In het geval van natuurlijke ventilatie zijn mogelijke oorzaken: ontoereikende ventilatiemogelijkheden, ramen worden gesloten vanwege straatlawaai,… Zie voor meer informatie ‘Het effect van het gebruik van een CO2-meter op het ventilatie-en verluchtingsgedrag in de klas’. 
  • Mogelijke problemen met een mechanisch ventilatiesysteem zijn: verstopte filters, te weinig debiet, slechte inregeling, systeem staat uitgeschakeld, te lage stand van het systeem, bij systeem C staan de roosters toe of zijn afgeplakt,…Bij een installatie met CO2 sturing is het mogelijk dat de instellingen aangepast moeten worden. Kijk volgende zaken na: Is jouw systeem type C of D? Is het systeem vraaggestuurd en door wat vraaggestuurd, bv. CO2, bezetting of andere? Is het aanpasbaar per klas of aanpasbaar voor een deel van de school of is het centraal geregeld? Contacteer indien nodig de onderhoudsfirma.

 

Zorg en begeleiding - omgeving woonzorgcentrum

 

Werken aan gezonde binnenlucht op school 

Er is meer nodig dan verse lucht voor een gezonde binnenlucht op school. Bronbeperking is namelijk de eerste stap. Lees hier hoe je werkt aan een beleid rond gezonde binnenlucht op school op alle vlakken.

Ondersteuning nodig?

Contacteer de medisch milieukundige bij het lokaal gezondheidsoverleg (logo) uit jouw regio