Tips om aan de slag te gaan met een CO2-meter in de klas

Waar zet je de sensor? 

De CO2-concentratie in een ruimte is in principe wel homogeen. Maar door scheidingswanden, openstaande ramen, grote ruimte, enz. kan de CO2-waarde verschillend zijn op de verschillende plaatsen in de dezelfde ruimte. Daarom is het zinvol om in grotere lokalen (> 50 m²) of in lokalen met openstaande ramen of deuren op verschillende plaatsen metingen uit te voeren.

 • Zet de meter zo veel mogelijk in het gebruikte gedeelte van de ruimte. 
 • Zet de sensor op een tafel of kast, tegen de muur of midden in de ruimte.
 • Zet de sensor niet naast een deur of raam of toevoer van het ventilatiesysteem.
 • Zorg dat de meter veilig staat, zodat deze niet omvalt of er niet op gemorst kan worden.
 • Adem niet uit vlakbij de sensor; dit kan de meting beïnvloeden. Zet de meter ook niet direct naast een persoon, voorzie 1,5 m afstand. 

Hoe lang moet je meten? 

 • Meet minstens gans de schooldag. De CO2-waarden in de klaslucht schommelen sterk tijdens de schooldag. Daarom meet je best gans de schooldag. Zo ben je zeker dat er gans de dag genoeg verse lucht in de klas komt.   
 • Een stabilistatieperiode van de meting van enkele minuten kan nodig zijn. 
 • Doe je een momentmeting, doe dit dan aan het eind van de maximale bezettingsperiode, de meest kritische situatie. 
 • Vergeet niet dat zelfkalibrerende meters best ook na de schooluren blijven meten. Zie ook ‘wat je moet weten over je CO2-meter’ .

Volg de meetwaarden op 

 • Kijk af en toe op het toestel.  
 • Als de meter op groen staat is er voldoende luchtverversing. 
 • Als de meter in het oranje/rood gaat is er te weinig luchtverversing en wordt de kans groter dat slechte stoffen zich opstapelen en virusdeeltjes zich via de lucht verspreiden.

Wat als mijn meter in oranje/rood gaat? 

Als je meter in oranje/rood gaat, duidt dit op te weinig luchtverversing Probeer deze momenten te beperken en zoek naar oplossingen: 

 • Zet ramen en deuren verder open of zet meer ramen en deuren open.
 • Neem leerlingen uit de klas mee naar buiten voor een activiteit en laat ramen en deuren open.

Als deze momenten vaak voorkomen, signaleer dit aan de verantwoordelijke voor het opvolgen van de binnenlucht (directie, preventieadviseur). Bekijk hoe je het aantal leerlingen in de klas kan verminderen. 

Als je klas mechanisch wordt geventileerd, is er mogelijks een probleem met het ventilatiesysteem. Mogelijks moet de onderhoudsfirma gecontacteerd worden. 

Laat je niet onmiddellijk ontmoedigen bij overschrijdingen. Belangrijk is dat je al bewuster bezig bent met ventileren en verluchten.  

Betrek de leerlingen 

 • Leg aan de leerlingen uit waarvoor de CO2-meter dient, hoe deze werkt en waarom verse lucht belangrijk is.
 • Maak afspraken in de klas over het openen van ramen en deuren.
 • Duid een luchtbaas aan die je helpt om deze afspraken uit te voeren. Elke week kan je een andere luchtbaas aanduiden. 
 • Maak samen met de leerlingen een CO2-profiel van jouw klas. 

Maak een CO2-profiel van jouw klas  

Met een CO2-profiel breng je de schommelingen van de CO2-waarden in de binnenlucht van jouw klas over gans de dag in beeld. Een CO2-profiel kan je maken op  3 niveaus: 

CO2 Profiel
 1. Zet de meetwaarden uit tegenover de tijd. Op dit profiel zie je duidelijk de tijdstippen dat er voldoende en onvoldoende verse lucht is in de klas.  

 2. Noteer op geregelde ook de tijdstippen de meetcondities (wat gebeurt er in het lokaal, hoeveel leerlingen zijn er aanwezig, welke en hoeveel ramen en deuren staan open, hoe ver staan ramen en deuren open en wat zijn de weersomstandigheden buiten). Maak de koppeling met de meetwaarden op die tijdstippen. Op deze manier krijg je meer informatie over jouw ventilatiegedrag en de ventilatiemogelijkheden in jouw klas. 
 3. Ontdek welk effect bepaalde interventies hebben op de luchtverversing in jouw klas, zoals het openen van extra ramen en deuren. Bedenk je eigen interventie! Experimenteren maar!

Download hier het formulier dat je kan gebruiken om profielen te maken. 

xlsx bestandRegistratieformulier_excell_CO2-verseluchtiseenmust (113 kB)