Thuiszorgprojecten geselecteerd in 2010

Op 18 december 2009 besliste de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, om de onderstaande projecten in de thuiszorg uit 2008 met een jaar te verlengen, tot 1 november 2010:

Verhoogde garantie van gezinszorg en/of aanvullende thuiszorg bij ontslag van zwaar zorgbehoevende personen uit het ziekenhuis

Vaak keren zorgbehoevende personen na een ziekenhuisopname naar de thuissituatie terug zonder dat zij klaar zijn om hun oude ritme weer op te nemen. Zij hebben dan ook vaak nood aan extra ondersteuning om er weer helemaal bovenop te komen. Ondanks die duidelijke nood blijkt het verkrijgen van die extra ondersteuning niet altijd evident. De onderstaande 5 projecten willen daarom initiatieven ontwikkelen die extra aandacht hebben voor die problematiek en die op een of andere manier een antwoord proberen te bieden op die reële behoefte.

Er wordt in 2009 322.000 euro besteed aan dat thema. Elk van de volgende projecten ontvangt een projectsubsidie van 64.400 euro:

 • vzw Thuishulp - regio Antwerpen: "Noodhulp bij ontslag zwaar zorgbehoevenden";
 • vzw Familiezorg West-Vlaanderen: "Ontslagzorg";
 • vzw thuiszorg vleminckveld: "FLEX";
 • vzw Landelijke Thuiszorg: "Team Zorg met Vaart";
 • vzw Villers: "Acute ThuisZorg (ATZ)".

Hier vindt u de xls bestandContactgegevens projecten ontslagzorg (14 kB)

Uitbouw van nieuwe initiatieven waarbij minstens 5 verschillende soorten van voorzieningen uit de thuiszorg en de residentiële ouderenzorg via een formele samenwerking binnen een geografisch gebied een antwoord bieden op de acute noden aan nachtopvang van personen die in het natuurlijke thuismilieu verblijven

Vele ouderen hebben ook tijdens de nacht toezicht en verzorging nodig. Het ontbreken van de nodige structurele ondersteuning doet de druk op de ouderen zelf en op hun mantelzorgers zodanig toenemen, dat vaak wordt besloten dat de thuiszorg/mantelzorg haar limiet bereikt heeft en dat er noodgedwongen gezocht moet worden naar alternatieven zoals residentiële opname. Om ouderen toch zo lang mogelijk thuis te laten wonen, hebben de onderstaande 6 projecten precies tot doel om ook tijdens de nacht die nodige zorgondersteuning te bieden en dat bij voorkeur in de thuissituatie van de gebruiker.

Er wordt in 2009 399.960 euro besteed aan dat thema. Elk van de volgende projecten ontvangt een projectsubsidie van 66.660 euro:

 • vzw Familiehulp: "Pluralistisch Project Nachtzorg Kempen";
 • vzw Landelijke Thuiszorg: "Nachtzorg Arrondissement Leuven";
 • vzw Landelijke Thuiszorg: "Nachtzorg Halle-Vilvoorde, Tervuren en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest";
 • vzw Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen: "Netwerk Acute Nachtopvang Deinze";
 • vzw WZC Sint-Bernardus: "Zorgcirkels 24";
 • vzw Thuiszorgcentrum Oost-Vlaanderen: "Nachtopvang Waas en Dender".

Hier vindt u de xls bestandContactgegevens projecten nachtzorg (16 kB) 

Contact over thuiszorg