Thuiszorgprojecten geselecteerd in 2008

Op 15 december 2008 besliste minister Vanackere over de toekenning van de projecten thuiszorg 2008. Gespreid over 5 thema's, werden in totaal 23 vernieuwende projecten geselecteerd. Zij worden gesubsidieerd voor een totaalbedrag van 1.206.120 euro.

Verhoogde garantie van gezinszorg en/of aanvullende thuiszorg bij ontslag van zwaar zorgbehoevende personen uit het ziekenhuis 

Vaak keren zorgbehoevende personen na een ziekenhuisopname naar de thuissituatie terug zonder dat zij klaar zijn om hun oude ritme zomaar weer op te nemen. Zij hebben dan ook dikwijls nood aan extra ondersteuning om er weer helemaal bovenop te komen. Ondanks deze duidelijke nood blijkt het verkrijgen van die extra ondersteuning lang niet altijd evident. Deze projecten willen daarom initiatieven ontwikkelen die extra aandacht hebben voor deze problematiek en die op één of andere manier een antwoord proberen te bieden aan deze reële behoefte. 

Hiervoor werden 7 projectaanvragen ingediend. In totaal wordt 322.922,11 euro besteed aan dit thema, gespreid over de volgende 5 projecten:

 • vzw Thuishulp - regio Antwerpen: 68.170, 67 euro voor "Noodhulp bij ontslag zwaar zorgbehoevenden";
 • vzw Familiezorg West-Vlaanderen: 66.347,11 euro voor "Ontslagzorg";
 • vzw Thuiszorg Vleminckveld: 64.443,50 euro voor "FLEX";
 • vzw Landelijke Thuiszorg: 63.185,83 euro voor "Team Zorg met Vaart";
 • vzw Villers: 60.775,00 euro voor "Acute ThuisZorg (ATZ)".

Uitbouw van coördinerende diensten voor gastopvang in Vlaanderen 

Voor dit thema werd slechts 1 project ingediend en geselecteerd, namelijk het project "Uitbouw van een coördinerende dienst voor gastopvang" van Landelijke Thuiszorg. Het project vertrekt vanuit eerdere ervaringen met de organisatie van gastopvang in zorgboerderijen. In het project 2007 werd al voorzichtig gestart met de opvang van ouderen in 'gewone' gastgezinnen, maar pas in het huidige project 2008 focust de initiatiefnemer zich echt op de uitbouw van een netwerk 'gewone' gastgezinnen en wordt de link gelegd naar de diensten voor gastopvang zoals ze zijn voorzien in het woonzorgdecreet

De vzw Landelijke Thuiszorg ontvangt hiervoor een projectsubsidie van 74.368 euro.

Implementatie van een optimaal veiligheidsbeleid (o.m. gebruik van medicatie, fixatiemiddelen, …) ten aanzien van personen met dementie in erkende dagverzorgingscentra, met maximaal respect voor de integriteit van de persoon.

Binnen de ouderen- en gezondheidssector werd reeds heel wat know-how en expertise opgebouwd rond de beveiligingsproblematiek. Wanneer ook thuiszorgondersteunende voorzieningen evolueren naar een publiek met steeds zwaardere zorgprofielen, is een afgestemd veiligheidsbeleid niet altijd een evidente zaak. Het is dan ook de bedoeling van dit thema dat projecten worden opgezet  waarbij de bestaande expertise wordt overgedragen en wordt geïntegreerd in de werking van thuiszorgondersteunende voorzieningen.

Voor dit thema werden 11 projectaanvragen ingediend. De volgende 5 projecten werden geselecteerd: 

 • DVC De Kiosk (OCMW Leopoldsburg): 13.865,50 euro;
 • DVC De Vierboete (OCMW Blankenberge): 24.461,32 euro;
 • DVC Passantenhuis Dendermonde (vzw IKOO): 65.373,92 euro;
 • DVC Passentenhuis Temse (vzw IKOO): 65.373,92 euro;
 • DVC Ten Kerselaere II (vzw Emmaüs): 74.000 euro.

In totaal wordt 243.074,66 euro besteed aan dit thema.

Optimalisering van de kwaliteit van zorgverlening door erkende thuiszorgvoorzieningen aan kansarme gezinnen door het ontwikkelen en implementeren van methodieken gericht op een maximaal doelgroepbereik en doelgroepbehoud. Kansarme gezinnen onderscheiden zich van andere gezinnen op minstens drie van volgende domeinen: maandinkomen van het gezin, arbeidssituatie, ontwikkeling, opleiding, huisvesting en gezondheid.

Omdat kansarmen vaak een verhoogd risico lopen om uit de boot te vallen bij verschillende vormen van hulp- en dienstverlening maar vooral omdat kansarmoede vaak verborgen blijft, is het aangewezen dat ook in de thuiszorg methodieken ontwikkeld en ingezet worden die deze kansengroep opspoort. Vervolgens kunnen initiatieven ontwikkeld worden om deze doelgroep kennis te laten maken met het thuiszorgaanbod.

Binnen het thema 4 werden acht projectaanvragen ingediend. In totaal wordt 231.097,86 euro besteed, gespreid over de volgende 6 projecten:

 • OCMW Heusden-Zolder: 27.982,60 euro voor "Samen sterk (gezin en verzorgende samen naar meer zelfredzaamheid)";
 • vzw Thuisverzorging De Eerste Lijn: 25.993,32 euro voor "Zorg voor Iedereen";
 • vzw Thuishulp - regio West-Vlaanderen: 13.800 euro voor "Kansarme gezinnen in de gezinszorg: coaching voor verzorgenden en begeleidend personeel";
 • CM Limburg: 71.134,61 euro voor "Thuiszorg zoekt deur voor kansarmen";
 • vzw Familiehulp: 68.170.67 euro voor "Sectoroverschrijdend samenwerken om gezinszorg voor kansarmen te introduceren en te optimaliseren";
 • OCMW Kalmthout: 24.016,67 euro voor "Ikkant".

Uitbouw van nieuwe initiatieven waarbij minstens vijf verschillende soorten van voorzieningen uit de thuiszorg en residentiële ouderenzorg via een formele samenwerking binnen een geografisch gebied een antwoord bieden op de acute noden aan nachtopvang van personen die in het natuurlijk thuismilieu verblijven.

Vele ouderen hebben ook tijdens de nacht toezicht en verzorging nodig. Het ontbreken van de nodige structurele ondersteuning doen de druk op de ouderen zelf én op hun mantelzorger zodanig toenemen, dat vaak wordt besloten dat de thuiszorg/mantelzorg zijn limiet heeft bereikt en dat er noodgedwongen moet gezocht worden naar alternatieven zoals residentiële opname. Om ouderen toch zo lang mogelijk thuis te laten wonen, worden nu een aantal projecten ontwikkeld die precies tot doel hebben ook tijdens de nacht die nodige zorgondersteuning te bieden en dit bij voorkeur in de thuissituatie van de gebruiker.

Voor het thema 5 werden 10 projectaanvragen ingediend. Aan de uitbouw van initiatieven voor nachtopvang wordt 409.024,02 euro besteed, gespreid over 6 initiatieven:

 • vzw Familiehulp: 68.170,67 euro voor "Pluralistisch Project Nachtzorg Kempen";
 • vzw Landelijke Thuiszorg: 68.170,67 euro voor "Nachtzorg Arrondissement Leuven";
 • vzw Landelijke Thuiszorg: 68.170,67 euro voor "Nachtzorg Halle-Vilvoorde, Tervuren en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest";
 • vzw Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen: 68.170,67 euro voor "Netwerk Acute Nachtopvang Deinze";
 • vzw WZC Sint-Bernardus: 68.170,67 euro voor "Zorgcirkels 24";
 • vzw Thuiszorgcentrum Oost-Vlaanderen: 68.170.67 euro voor " Nachtopvang Waas en Dender".

Hier vindt u de xls bestandContacten 2008 - nachtopvang (19 kB)

Contact over thuiszorg