Thema zelfmoord in de media - vernieuwde richtlijnen voor journalisten en sociale mediagebruiks

  • 11 maart 2021

Hoe breng je het thema zelfmoord in de media? Vernieuwde richtlijnen voor journalisten en sociale mediagebruikers.

Mediamakers kunnen bijdragen aan zelfmoordpreventie. De manier waarop journalisten nieuws of verhalen brengen over zelfmoord oefent immers een sterke invloed uit op de gedachten, gevoelens en het gedrag van lezers, luisteraars of kijkers. Een bericht kan taboedoorbrekend werken en mensen vooruithelpen, maar het kan mensen die reeds in een suïcidaal proces zitten (die reeds aan zelfmoord denken) ook aanzetten tot zelfmoord wanneer de berichtgeving bijvoorbeeld te veel details blootgeeft of geen perspectief biedt.

Daarom evalueerde en vernieuwde het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) de bestaande mediarichtlijnen voor journalisten. De vernieuwde richtlijnen zijn wetenschappelijk onderbouwd, omvatten praktische tips en werden opgesteld in overleg met journalisten. Ze zijn te downloaden als brochure of te bekijken in animatievideo’s op www.zelfmoord1813.be/mediarichtlijnen.

De richtlijnen kaderen in het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie, een breed preventieplan dat ondersteund wordt door Vlaams minister van Welzijn, Wouter Beke, die tevreden is met deze vernieuwing: “Om te werken aan de preventie van zelfmoord zijn vele acties en stakeholders nodig. Deze richtlijnen maken een wezenlijk verschil en illustreren hoe wetenschappers, beleidsmakers en mediamakers elkaar kunnen ondersteunen en versterken.

Naast dit nieuwe aanbod voor journalisten lanceert het VLESP ook tips voor sociale mediagebruikers en influencers over hoe ze een nieuwsbericht of verhaal over zelfmoord op een veilige manier kunnen posten via sociale media als Instagram of YouTube. De adviezen om geen expliciete beelden te tonen en te zorgen voor een hoopgevende boodschap staan daarin centraal. De opkomst van sociale media als informatiebron maakt het essentieel om ook op dit domein aan preventie te werken. De tips vind je op www.zelfmoord1813.be/sociale-media.

Prof. Gwendolyn Portzky, directeur van het VLESP, onderstreept het belang van samenwerking met mediamakers: “Met onze tools willen we iedereen die een rol opneemt in de media - van individuele gebruikers tot redacties van kranten en medewerkers in productiehuizen - stimuleren om zorgvuldig met het thema om te gaan en hen de nodige duiding en adviezen aanreiken. Dit doen we in dialoog met mediamakers: zij kunnen steeds bij ons terecht voor advies en vorming op maat, zo kunnen we samen werk maken van een veilige berichtgeving, wat levensreddend kan zijn.

Zeker in deze gevoelige periode is het des te belangrijker om voorzichtig te rapporteren over bijvoorbeeld cijfers of aanleidingen voor zelfmoord. Covid-19 en de bijkomende maatregelen kunnen een impact hebben, maar kunnen we niet eenduidig reduceren tot dé oorzaak.

Meer info

Ben je op zoek naar informatie of hulp? Dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn of op www.zelfmoord1813.be