Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden wordt Vlaams

  • 20 december 2016

Ouder dan 65, hulp nodig en een beperkt inkomen? Dan is er voor u een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden van maximaal 560 euro per maand mogelijk. Dat is niet nieuw: zo’n 106.000 Vlamingen krijgen vandaag al deze tegemoetkoming. Wat verandert er wel? In 2016 kwam de tegemoetkoming van de federale overheid (de nationale sociale zekerheid). Vanaf 2017 komt de tegemoetkoming van de Vlaamse overheid en is ze onderdeel Vlaamse sociale bescherming. De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden aanvragen doet u vanaf 1 januari 2017 online bij de zorgkas van uw ziekenfonds of van de Vlaamse overheid. De dienst maatschappelijk werk van uw ziekenfonds, het OCMW of uw gemeente kunnen u helpen met uw de aanvraag . Wie de tegemoetkoming in 2016 al kreeg of had aangevraagd, hoeft niets te doen.

Voorwaarden en aanspreekpunt

Om een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden te krijgen, moet je 65 jaar of ouder zijn. Je hebt een handicap of gezondheidsprobleem die je in zekere mate belemmeren bij dagelijkse activiteiten, zoals zich verplaatsen, het huishouden doen of zich verzorgen (“de zelfredzaamheid”). En samen met je partner heb je een beperkt inkomen.

Hoeveel tegemoetkoming u elke maand krijgt, hangt nog altijd af van uw zelfredzaamheid en uw inkomen. Hoe meer hulp u nodig heeft en hoe beperkter uw inkomen, hoe hoger uw tegemoetkoming. Die is maximaal 560 euro per maand.

Maar nieuw vanaf januari 2017 is dat het een Vlaamse tegemoetkoming wordt, die deel uitmaakt van de Vlaamse sociale bescherming. Dat houdt ook in dat u vanaf januari 2017 de tegemoetkoming niet langer aanvraagt bij de federale overheid. Vanaf januari is uw zorgkas (bij uw ziekenfonds of bij de Vlaamse overheid) uw aanspreekpunt voor de tegemoetkoming. U moet dan ook aangesloten zijn bij een zorgkas om de tegemoetkoming te krijgen.

De diensten maatschappelijk werk van uw ziekenfonds, het OCMW of uw gemeente staan klaar om u te helpen met de aanvraag van uw tegemoetkoming hulp aan bejaarden.

Betalingen en aanvraag lopen door

Wat als u al een tegemoetkoming hulp aan bejaarden krijgt? Dan hoeft u niets te doen. U blijft uw tegemoetkoming gewoon elke maand krijgen op uw rekening. Onthou wel dat u vanaf 2017 met eventuele vragen het best aanklopt bij uw zorgkas, ziekenfonds of OCMW.

Ook als u al een aanvraag lopen hebt, hoeft u niets te doen. Uw aanvraag loopt gewoon verder en u krijgt de beslissing thuis opgestuurd. Ook voor u wordt vanaf 2017 uw zorgkas, ziekenfonds of OCMW uw eerste aanspreekpunt.

Alleen als u uit Vlaanderen verhuist, naar Brussel of Wallonië, moet u een nieuwe aanvraag doen. In dat geval moet u aankloppen bij de federale overheid. In Brussel en Wallonië blijft voorlopig de federale overheid de tegemoetkomingen organiseren. Bij een verhuis uit Brussel naar Vlaanderen doet u een nieuwe aanvraag bij uw zorgkas. Doe uw aanvraag bij een verhuis binnen de 3 maanden om geen tegemoetkomingen te verliezen.

Solidair in de Vlaamse sociale bescherming

Zo’n 350.000 zorgbehoevenden in Vlaanderen krijgen via de Vlaamse sociale bescherming elke maand een budget tot 560 euro om de zorg die ze nodig hebben, rond zich te organiseren. Dankzij solidaire zorgbijdrages van iedereen in Vlaanderen kan de Vlaamse Sociale Bescherming mensen die veel zorg nodig hebben, financieel versterken en de kwaliteit van hun leven verbeteren. De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden maakt vanaf 1 januari deel uit van deze Vlaamse sociale bescherming, net als de zorgverzekering en het basisondersteuningsbudget.

Iedereen die in Vlaanderen woont en oude ris dan 25, betaalt elk jaar aan een zorgkas een zorgbijdrage van 50 (of 25 euro (25 euro met een verhoogde tegemoetkoming) voor de Vlaamse sociale bescherming. De meeste mensen hebben hun zorgkas bij hun ziekenfonds. Er is ook een zorgkas van de Vlaamse overheid. Deze zorgkassen organiseren de Vlaamse Sociale Bescherming in opdracht van de Vlaamse overheid en zijn uw hulp- en contactpunt.

Vanaf 2017 maakt dus ook de tegemoetkoming hulp aan bejaarden deel uit van die Vlaamse sociale bescherming.