Tegemoetkoming voor ex-gesco en ex-DAC in ouderenvoorzieningen

Vandaag bestaan de gesco- en DAC-statuten niet meer. Een aantal ouderenvoorzieningen stellen vandaag echter nog personeelsleden tewerk met een ex-gesco of ex-DAC-statuut. Voor de ouderenvoorzieningen werd de tewerkstelling en de tegemoetkoming voor deze personeelsleden immers geregulariseerd. (Zie bijlage XIV bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009)

Jaarlijks, tegen uiterlijk 31 maart, moeten de tewerkstellingsgegevens via het e-loket worden doorgegeven ter berekening van het saldo op de subsidie door het agentschap.

Meer informatie over het indienen van deze gegevens vindt u in de pdf bestandbrief van 30 januari 2017 aan de sector betreffende de bewijsvoering animatie ex-DAC en ex-gesco.pdf (399 kB).