Symposium seksuele gezondheid: 5 thema's

  1. Kinderen, jongeren en seksualiteit: het bevorderen en vrijwaren van de seksuele gezondheid bij kinderen en jongeren (0 tot 25 jaar). De focus ligt op het verzekeren van toegang tot kwaliteitsvolle relationele en seksuele vorming, en de toegang tot informatie en diensten die kinderen en jongeren nodig hebben om op een gezonde manier hun seksualiteit te beleven.
  2. Preventie van hiv en soa. De focus ligt op het stimuleren van preventiestrategieën en het verhogen van de toegang tot diagnose en correcte behandeling. Hierbinnen worden prioriteiten voorgesteld.
  3. (On)geplande en (on)gewenste zwangerschap. De focus ligt op informatievoorziening rond het plannen van een zwangerschap, het bevorderen van kennis over en gebruik van anticonceptie en de noodpil, en toegang tot hulpverlening bij ongewenste zwangerschap met aandacht voor de situationele context.
  4. Seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG): een preventief beleid. Er gaat specifiek aandacht naar de omvang en aard van het probleem, het identificeren van prioriteiten op het vlak van SGG, de preventie van SGG binnen verschillende contexten en doelgroepen, en het verhogen van de toegang tot zorg en hulpverlening (zorgcontinuüm). Er wordt rekening gehouden met het rapport van de parlementaire commissie grensoverschrijdend gedrag.
  5. Seksueel welbevinden: om de seksuele (en relationele) tevredenheid te bevorderen, zetten we in op het verhogen van de bespreekbaarheid van seksueel welbevinden en seksuele problemen.