Symposium seksuele gezondheid: 4 uitdagingen

  1. De sociale gradiënt in seksuele gezondheid: Proportioneel universalisme betekent dat we in toenemende mate aandacht besteden aan het ondersteunen van zwakkere groepen in onze samenleving. Tijdens deze sessie bespreken we specifieke noden en uitdagingen bij mensen in armoede op het vlak van seksuele gezondheid.
  2. Seksualiteit in de setting van zorg en welzijn: Tijdens deze sessie gaat er specifiek aandacht naar seksualiteit bij ouderen en mensen met een beperking. We belichten baanbrekend werk in een sector die tot voor kort gelijkstond aan een begraafplaats voor intimiteit en seksualiteit.

  3. Sekswerk: Tijdens deze sessie bespreken we het preventieve gezondheidsbeleid naar sekswerkers toe waarbij we ook aandacht hebben voor het effect van de maatschappelijke positie van sekswerkers.

  4. Relaties en seksualiteit in een digitaal tijdperk: Als gevolg van ontwikkelingen in de digitale communicatie, heeft er zich het afgelopen decennium een verschuiving voorgedaan op het vlak van de manier waarop nieuwe relaties en seksuele contacten worden aangegaan. Tijdens deze sessie bespreken we het gebruik van dating sites en dating apps, en verkennen we de mogelijke implicaties met betrekking tot het preventieve gezondheidsbeleid.