Symposium Permanente Vorming en Kwaliteitscontrole voor de Verschillende Gezondheidszorgberoepen

  • 13 december 2017

De Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België organiseert op vrijdag 23 februari 2018 het symposium Permanente Vorming en Kwaliteitscontrole voor de Verschillende Gezondheidszorgberoepen.

Permanente vorming na het behalen van het diploma is essentieel in de uitoefening van elk beroep dat onderhevig is aan voortschrijdende kennis, inzichten, methoden en technologische ontwikkelingen.

Dit geldt des te meer voor de beoefenaars van de verschillende gezondheidszorgberoepen: artsen, tandartsen, dierenartsen, apothekers, verpleegkundigen, kinesisten, audiologen, enz. De kwaliteit van de geleverde zorg voor de patiënt is immers rechtstreeks afhankelijk van de uitoefening van het beroep volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Daarenboven vereisen nieuwe technologieën permanente ontwikkeling van manuele en communicatieve vaardigheden vanwege de gezondheidszorgbeoefenaar.

De organisatie van permanente vorming en de controle hierop is een gezamenlijke opdracht en verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen: de federale, regionale en gemeenschapsoverheden, de beroepsverenigingen, de wetenschappelijke verenigingen en de universiteiten.

Tijdens deze themavergadering zal de huidige regeling worden uiteengezet betreffende de permanente vorming in de verschillende gezondheidszorgberoepen in Vlaanderen en dit in een breder Europees perspectief. De moderatoren zullen tijdens het debat inzoomen op de voorwaarden (o.a. organisatie – opleiders – controle – verplichting – toetsing – licentie) om tot een succesvolle permanente vorming te komen, zodat de kwaliteit van de zorg, geleverd door de beroepsbeoefenaar, voor elke patiënt kan worden gegarandeerd.

pdf bestandProgramma symposium gezondheidszorgberoepen (733 kB)