Symposium 7/10: de universitaire ziekenhuisfunctie in een veranderende gezondheidsorganisatie

  • 8 september 2017

De Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB) en de Raad van de Universitaire Ziekenhuizen van België (RUZB-CHAB) organiseren op zaterdag 7 oktober 2017 het symposium “De Universitaire Ziekenhuisfunctie in een veranderende gezondheidsorganisatie",

De universitaire–ziekenhuisfunctie van de universitaire ziekenhuizen (UZ) staat onder druk door de competitie met andere actoren, zoals de algemene ziekenhuizen of de eerstelijnsgeneeskunde, en door het veeleisende, maar financieel beperkende statuut van academisch artsen. Binnenkort zullen een nieuwe ziekenhuisorganisatie en een nieuw ziekenhuisfinancieringssysteem ingevoerd worden, welke gebaseerd zijn, enerzijds, op regionale netwerkvorming tussen algemene ziekenhuizen, waaronder de UZ, en, anderzijds, op supraregionale expertisenetwerken voor complexe hoogwaardige zorg. Deze netwerkvorming beoogt niet alleen een verhoging van de medische zorgefficiëntie maar ook een economische schaalvergroting.

In de huidige voorstellen van netwerkorganisatie wordt de specifieke functie van UZ buiten beschouwing gelaten.

Het UZ als algemeen ziekenhuis zal wellicht deel uitmaken van een gelaagd netwerk/zorgaanbod. Het is vandaag onduidelijk hoe de universitaire-ziekenhuisfunctie binnen de beoogde netwerkvorming geïntegreerd zal worden om te voldoen aan de noden van de academische (para)medische opleiding, van het academisch gestuurd onderzoek en op het vlak van de medische innovatie.

Dit symposium heeft tot doel de universitaire ziekenhuisfunctie te evalueren en haar eventuele inbedding in ziekenhuisnetwerken te bespreken.

Praktisch

  • Waar? In het auditorium Baron Lacquet van het Paleis der Academiën, Hertogsstraat 1, 1000 Brussel.
  • Programma
  • Deelname is gratis, registratie is verplicht.
  • Online inschrijven

Er werd accreditering voor artsen aangevraagd onder de rubriek Ethiek en Economie.