Subsidies krijgen voor personenalarmtoestellen

Erkende en gesubsidieerde lokale en regionale dienstencentra kunnen subsidies krijgen voor de aankoop van personenalarmtoestellen.

Voorwaarden en bedragen

 • Het centrum verbindt er zich toe om de toestellen waarvoor de subsidiëring is toegezegd, aan te kopen en ze na onderzoek toe te wijzen aan de zelfstandig wonende personen die er het meest behoefte aan hebben.
 • De aangekochte toestellen komen in aanmerking voor een subsidie van 495,78 euro per toestel als ze zijn uitgerust met minstens 2 van de volgende functionaliteiten:
  1. valdetectie
  2. bewegingsdetectie
  3. rook- en branddetectie
  4. CO-detectie
 • De aangekochte toestellen komen in aanmerking voor een subsidie van 250 euro per toestel als het gaat om standaardtoestellen zonder extra functionaliteiten.
 • De aankoopperiode loopt van 1 januari van het jaar van aanvraag tot en met 30 september van het jaar van aanvraag.

Hoe indienen?

Stuur vóór 1 april uw aanvraag met een webformulier naar Zorg en Gezondheid. Alleen aanvragen die met dit formulier worden ingediend, zijn ontvankelijk.

Stuur vóór 1 november van hetzelfde jaar de volgende bewijstukken elektronisch naar thuiszorg@zorg-en-gezondheid.be:

 • de aankoopfactuur;
 • het bewijs dat de toestellen voldoen aan de technisch-functionele vereisten;
 • het bewijs van betaling;
 • een EG-typeverklaring van overeenstemming.
Contact over thuiszorg