Subsidies voor de animatiewerking in woonzorgcentra

Als woonzorgcentrum bent u verplicht om animatie te organiseren en daarbij te voldoen aan de personeels- en kwalificatienormen. Hier krijgt u subsidies voor. Alle woonzorgcentra, ongeacht hun rechtsvorm, kunnen deze subsidies krijgen (als ze voldoen aan de normen).

Subsidiëring vanaf 1/7/2016

Vanaf 1 juli 2016 zijn de animatiesubsidies gekoppeld aan het zorgzwaarteprofiel van de bewoner en dus aan de "tegemoetkomingen voor zorg" (of instellingsforfaits). Alle Vlaamse woonzorgcentra ontvangen vanaf 1 juli 2016 een supplement op hun instellingsforfait van 2,2318%. De uitbetaling en saldering van deze tegemoetkoming verloopt samen met de tegemoetkoming voor zorg. Meer informatie vindt u in de ministeriële brief van 4 oktober 2016 over de nieuwe animatiefinanciering

Meer info