Subsidies en een voorschot vragen voor een samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg

Subsidies

Zorg en Gezondheid kent aan een samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) een jaarlijkse subsidie toe. Die bedraagt 60.000 euro per werkingsjaar, vermeerderd met 0,20 euro per inwoner van het werkgebied van een SEL.

Sinds 1 januari 2011 wordt deze subsidie jaarlijks geïndexeerd

Financieel verslag opsturen

Bezorg ons het financieel verslag van uw samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg van het voorbije werkingsjaar. Dit financieel verslag en de bijbehorende bewijsstukken zijn nodig als verantwoording van de subsidie voor het voorbije werkingsjaar.

Stuur uw financieel verslag met dit formulier naar Zorg en Gezondheid.

Voorschot vragen

Een SEL kan een voorschot zijn subsidie aanvragen.

Mail daarvoor dit formulier uiterlijk op 1 januari van het werkingsjaar naar Zorg en Gezondheid.

Het aangevraagde voorschot betalen in de loop van het werkingsjaar uit in 4 schijven van elk 25% van het aangevraagde voorschot:

  1. schijf 1: zo snel mogelijk nadat het subsidiebedrag werd vastgelegd
  2. schijf 2: in de laatste week van maart van het werkingsjaar in kwestie
  3. schijf 3: in de laatste week van juni van het werkingsjaar in kwestie
  4. schijf 4: in de laatste week van september van het werkingsjaar in kwestie.
Contact over eerste lijn